Samen 950 jaar!

Omdat er ooit eens een artikel in de gazet stond over de hoge ouderdom van onze leden, het moet zo rond 1860 geweest zijn, hebben...

Drie Rozen op rij na 25 jaar

MZK Verbroedering te Westmalle op 7 mei 2011 Schutters, toch zeker die van de Sint- Sebastiaansgilde Vlimmeren, zijn volhouders. Hiervan de bevestiging door onze keizerin,...

Welkom op onze website

Als hoofdman van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren heet ik u van harte welkom op onze website. De belangrijkste taak van onze gilde lag in het...

Gilden stappen door Vlimmeren

In Vlimmeren op het weekend van 26-27 juni 2010 greep het zeventiende Landjuweel der Kempense gilden plaats. Zestig gilden woonden het vijfjaarlijkse evenement bij. Het...