Activiteiten en tradities

handboogschieten

Handboogschieten
Handboogschieten is altijd de eerste en de voornaamste bezigheid geweest, nog altijd worden hiervoor wedstrijden ingericht die op de nodige bijval mogen rekenen. De handboog heeft de afgelopen eeuwen een enorme evolutie ondergaan. Waar de handboog in vroegere eeuwen wellicht niet meer was dan een gebogen houten stok, is deze vanaf ongeveer 1950 geevolueerd tot een moderne handboog. Vooral het vizier en de stabilisatoren zijn de belangrijkste verbeteringen aan de oude versie. Ook de pijlen kregen een modern uitzicht. Carbonpijlen voorzien van plastic veren en metalen punt verbeteren de prestaties van de schutter.

dansen 20

Dansen
Het gildenwezen is zeer nauw betrokken bij de bewaring van de oude Kempische volksdansen. Men spreekt misschien wel terecht van gildendansen. Het Vlaams Dansarchief gaf een aantal bundels uit met volledige detailbeschrijving van tientallen oude volksdansen. Dansen uit Hoogstraten, Westerlo, Achtel, de Noorderkempen, Diest en Midden-Brabant zijn slechts een greep uit de beschikbare bundels. De Kempische gilden hateren deze dansbeschrijvingen om de authenticiteit ervan te bewaren.

erwten_en_bonen

Stemronde in de gilde: met erwten en bonen!
Lid worden van een gilde: een nieuw lid van de gilde wordt gekozen door de gildenbroeders en gildenzusters. In de voorbije eeuwen kon niet iedereen lezen of schrijven, maar de plattelandsbevolking kende wel het verschil tussen erwten en bonen. Ben je vóór iemand, dan heb je er een bontje voor (spreekwoordelijk). Wanneer éénmaal per jaar op de algemene vergadering moest gestemd worden, of een kandidaat mocht lid worden van de gilde, dan kreeg elk lid één erwt en één boon. Bij rondgang door de ouderman werd meestal een boontje in de faas gegooid. Bij telling van de stemronde moest minstens de helft uit bonen bestaan, zo werd men verkozen tot lid.

Ook vandaag de dag is dit de folklore en traditie die in Vlimmeren nog steeds van kracht is. “We gaan weer bonen” is het gezegde, dat wil zeggen: we gaan weer (nieuwe) leden kiezen.

patatten en vrouwen 1

Patatten en Pannenkoeken
Het is een jaarlijkse traditie, het is de eerste deken die patatten poot en verzorgt in zijn tweede jaar als deken en het zijn de gildebroeders die deze komen rooien, het zijn de vrouwen die de pannenkoeken bakken die na het rooien van de patatten verorberd worden door het gildevolk dat aanwezig is. Nu heeft de Vlimmerse Sint-Sebastiaansgilde een primeur daar er vrouwen ook het dekenschap kunnen waarnemen, hier worden de rollen gewoon omgekeerd en rooien de vrouwen de patatten die de vrouwelijke deken heeft gepoot en bakken de mannen de pannenkoeken.

Andere activiteiten en bezigheden
Hierboven zijn slechts enkele activiteiten benoemd, maar wees gerust er zijn er nog legio zoals fietsen, wandelen en allerlei lichte sporten die door iedereen kunnen gedaan worden of tenminste bekeken! Het tegoed aan bezigheden is nog groot en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Toch is men niet verplicht aan alles mee te doen. Men blijft vrij behalve voor de jaarlijkse algemene vergadering die is verplicht tot aanwezigheid.

Geef een reactie