Landjuweel 2010

landjuweel

Het is een vijf jaar durende strijd op alle niveau’s om de beste plaats te veroveren in deze tijdspanne. De uiteindelijke winnaar heeft als opdracht om na vijf jaar een nieuw landjuweel in te richten. Velen doen er mee aan mee deze wedstrijd die maar eenmaal om de vijf jaar kan gewonnen worden.

Vlimmeren maakte geschiedenis deze trofee binnen te halen, nu nog volbrengen wat er verlangd wordt door de Hoge Gilderaad. Hier rust een zware taak op de mensen die deze willen volbrengen, alle steun is welkom en in dank aanvaard!

Het Koninklijk Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren nodigt u uit op het 17e landjuweel in 2010!

een gildefeest waarop een zeventigtal gilden uit de Kempen gedurende twee dagen te gast zijn in Vlimmeren om hun sport en volkscultuur te demonstreren. Een vijfjaarlijkse gildetraditie in een historisch kader

Programma

zaterdag 26 juni 2010

  • 13.00 uur – schietwedstrijden met vijf wapens

zondag 27 juni 2010

  • 9.30 uur – Plechtige Gildemis in de parochiekerk van Vlimmeren
  • 11.00 uur – receptie voor genodigden
  • 12.00 uur – Gildemaal
  • 14.00 uur – optocht met schooninkomen naar het feestterrein
  • 15.00 uur – wedstrijden: dansen, roffelen, vendelen, schieting opperkoningen. Nadien: gezellig samenzijn en dans met de Koninklijke Accordeonvereniging “De Vrije Kunst” uit Beerse
  • 20.00 uur – proclamatie en uitreiking ereprijzen

Geef een reactie