Buienradar

Landjuweel 2010

landjuweel

Het is een vijf jaar durende strijd op alle niveau’s om de beste plaats te veroveren in deze tijdspanne. De uiteindelijke winnaar heeft als opdracht om na vijf jaar een nieuw landjuweel in te richten. Velen doen er mee aan mee deze wedstrijd die maar eenmaal om de vijf jaar kan gewonnen worden.

Vlimmeren maakte geschiedenis deze trofee binnen te halen, nu nog volbrengen wat er verlangd wordt door de Hoge Gilderaad. Hier rust een zware taak op de mensen die deze willen volbrengen, alle steun is welkom en in dank aanvaard!

Het Koninklijk Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren nodigt u uit op het 17e landjuweel in 2010!

een gildefeest waarop een zeventigtal gilden uit de Kempen gedurende twee dagen te gast zijn in Vlimmeren om hun sport en volkscultuur te demonstreren. Een vijfjaarlijkse gildetraditie in een historisch kader

Programma

zaterdag 26 juni 2010    
13.00 uur   Schietwedstrijden met vijf wapens
     
zondag 27 juni 2010    
9.30 uur   Plechtige Gildemis in de parochiekerk
11.00 uur   Receptie voor genodigden
12.00 uur   Gildemaal
14.00 uur   Optocht met schooninkomen naar het feestterrein
15.00 uur   Wedstrijden: Dansen, Roffelen, Vendelen, Schieting Opperkoningen
nadien: gezellig samenzijn en dans met de Koninklijke Accordeonvereniging “De Vrije Kunst” uit Beerse
20.00 uur   Proclamatie en uitreiking van de ereprijzen