Gildewezen nationaal

Vendelier

Bij de Hoge Gilderaad der Kempen zijn 71 gilden aangesloten uit de provincie Antwerpen met samen ongeveer 3500 leden. In Brabant zijn ongeveer 40 gilden aangesloten bij de Hoge Gilderaad van Brabant. De federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden maakt melding van ongeveer 110 schutterijen, waarin meer dan 5000 leden actief zijn! In Limburg is het gildenwezen nog enorm actief met een jaarlijks evenement OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) met telkens meer dan 40.000 bezoekers. Tenslotte zijn ook in Oost- en West-Vlaanderen gilden bedrijvig.

Geef een reactie