Bestuur

contact

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren telt elf bestuursleden. Zij dragen allen een traditionele gildensluier. Hoofdman, koning, keizer en de twee dekens dragen de vermelding van hun titel. De griffier, de penningmeester en vier oudermannen dragen een naamloze sluier. Bovendien dragen ook drie gildezusters een sluier, namelijk de koningin, de keizerin en de gildemoeder.

Enkele nuttige adressen en gegevens van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde vzw

Hoofdman

Leo Struyven
Houtseweg 64, 2340 Beerse
telefoon: 014 61 27 65
leo.struyven@gmail.com

Koning

Staf Vermandel
Heidijk 69, 2340 Vlimmeren
telefoon: 0477 49 79 78
gustaaf.vermandel@telenet.be

Keizer

Jozef Snels
Heieinde 10, 2340 Vlimmeren
telefoon: 03 312 33 06
snelshofkens@hotmail.com

Bankrekening

KBC bank: BE24-7333-4723-1738

websitebeheerder

Jochem Baas
Veststraat 15, 2490 Balen
telefoon: 0474 02 39 26

Geef een reactie