Buienradar

Bestuur

contact

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren telt elf bestuursleden. Zij dragen allen een traditionele gildensluier. Hoofdman, koning, keizer en de twee dekens dragen de vermelding van hun titel. De griffier, de penningmeester en vier oudermannen dragen een naamloze sluier. Bovendien dragen ook drie gildezusters een sluier, namelijk de koningin, de keizerin en de gildemoeder.

Enkele nuttige adressen van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde vzw

hoofdman
Leo Struyven
014 61 27 65
leo.struyven@skynet.be

keizer
Jozef Snels
03 312 33 06
snelshofkens@hotmail.com

koning
Gustaaf Vermandel
0477 497 978
gustaaf.vermandel@telenet.be

penningmeester
Gustaaf Vermandel
0477 497 978
gustaaf.vermandel@telenet.be

griffier

websitebeheerder
Jochem Baas
0474 023 926