Koningschieten 2013

Zondag 26 mei 2013 werd het koningschap betwist op het voetbalterrein van Vlimmeren.

Deze manifestatie gaat door met het aan huis afhalen van de regerende koning zo rond 13 uur  van waar we stoetsgewijs opstappen naar onze wip. Daar zal de vogel door de koning op de wip zal geplaatst worden en alle aanwezige gildeleden driemaal in gebed rond de wip zullen gaan voor de traditionele uitbanning van de boze krachten. Na de ere_schoten door de genodigden zal de koning met zijn drie voorkeur schoten de vogel trachten neer te halen, heeft hij bij het derde schot geen resultaat dan zullen alle gildebroeders, spijtig genoeg nog niet weggelegd voor onze gildezusters, hun krachten meten en wie dan de vogel schiet en het koningschap aanvaard, beloofd om alle verplichtingen die deze titel meebrengt te vervullen, zal dan over de vlag stappen als de nieuwe koning voor drie jaar.

Dat het tot 19 u 25′ zou duren eer de vogel van zijn hoge zitplaats zou neergehaald worden had dan ook niemand verwacht maar het was eerst na de koffie dat de echte kandidaten zich de nodige inspanning getroosten om er eens tegenaan te gaan. Eindelijk was het Gustaaf Vermandel die zich van alle stress kon vrijmaken en de Oh zo begeerde titel kon toe eigenen. Na de nodige ceremoniële afhandeling werd hij door de nog aanwezige kijklustige van harte gefeliciteerd en zijn koningin, Ria Van Roey, in de bloemen gezet. Dat Gustaaf het recht heeft om een knaap ter zijner beschikking te hebben heeft hij aan Peter Daman deze taak voorgelegd en die aanvaard alle taken die de nieuwe koning hem opdraagt te zullen uitvoeren. Tevens werd bij deze gelegenheid aan Jef snels, reeds keizer sinds 1995 een zilveren keizerstaf overhandigd door Frank Delaet zilversmid uit Grobbendonk.