Teerfeest 2013

Op zondag 27 januari vond naar jaarlijkse gewoonte het teerfeest plaats. alsook de algemene vergadering vooraf gegaan door de Heilige Mis en een stevige maaltijd. Karel Bols werd unaniem aanvaard als vierde en jongste ouderman in de gilde, natuurlijk bijgestaan door zijn vrouwtje Rita Driesen. Tevens werd Jean Devolder verkozen als nieuwe deken ter vervanging van Louis Goris en dit met de belofte om volgend jaar patatten te zetten. Op de valreep hebben zich nog drie kandidaten aangeboden om onze gilde te vervoegen, deze worden aanvaard als aspirant en kunnen dan volgend jaar met erwten en bonen worden verkozen.
teerfeest2013-1