Driejaarlijkse koningsschieting te Vlimmeren

Op 9 mei 2010, tijdens de driejaarlijkse koningsschieting mocht gildebroeder Peter Daman met drie voorkeurschoten naar de vogel op de staande wip trachten om zijn titel te verlengen. Voordien werden hij eerst met de versierde huifkar afgehaald door de gildeleden van de sint-sebastiaansgilde. Na drie pogingen kwamen de andere gildebroeders aan de beurt. Alleen Rudy Van Roey slaagde hierin en kreeg de breuk met 18 zilveren schilden omgehangen door hoofdman Leo Struyven. Het oudste schild dateert uit 1688. Daar zijn ega ook de taak als koningin aanvaarde was het deze maal niet nodig dat er een haan werd losgelaten onder de gildezusters. Dit is allemaal nog echte gildefolklore, evenals de organisatie van het zeventiende landjuweel op 26 en 27 juni eerstkomend waarop wij iedereen uitnodigen.