Vrouwkensdag 2017

Op dinsdag 14 februari 2017 vierden de gildezusters van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren weer hun “vrouwkensdag”. In de oude gildeboek vinden we dit gebruik in Vlimmeren reeds terug in 1700. De gilden zijn de oudste verenigingen in de kempen. Bij winterdag wanneer er toch weinig werk was op het veld, dan teerden zij drie dagen lang. Die derde teerdag noemden men vrouwkensdag. De gilden hadden een dienende functie in de samenleving. Zonder ziekenkas, ocmw of stempelgeld was men in een dorp zeer afhankelijk van elkaar, van zijn buren, van zijn familie, van zijn vrienden in de gilde. Men ging elkaar helpen bij ziekte of tegenslag, ongevraagd en onbetaald.

De huidige gilde wil vooral in hun werking de vriendschap en broederschap benadrukken. Het bewaren van tradities en folklore vormen de basis van vele activiteiten. De dienende functie van de oude gilde wil men via vrouwkensdag illustreren, door versnaperingen te schenken aan de kinderen van de plaatselijke scholen. Normaal begint deze dag traditioneel met een mis of gebedsdienst.