Leo Struyven nieuwe hoofdman

leo_struijven

Op 20 januari 2008, tijdens het patroonsfeest van Sint-Sebastiaan, werd Beersenaar Leo Struyven  tot nieuwe hoofdman verkozen van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren. Sinds 1688 is hij de 17e hoofdman van deze handbooggilde. In 1997 werd hij samen met echtgenote José Thielemans folkloristisch traditioneel  ingekozen met erwten en bonen. In 2003 werd hij gekozen tot eerste deken, waardoor een jaar later de Vlimmerse leden zijn patatten kwamen uit doen aan de Houtseweg. Sinds 2005 was Leo penningmeester van de gilde. Ook echtgenote José Thielemans liet zich in Vlimmeren niet onbetuigd, want ze was reeds koningin van 1998 tot 2000, en van 2004 tot 2007. Hiervoor presteerde zij het om een losgelaten  haan met de kop te vatten, iets waar de Vlimmerse gildenzusters niet zo scheutig op waren.  Als voormalig penningmeester van vzw Heemkundig museum Tempelhof, heeft Leo Struyven thans de verantwoordelijkheid over het rijke  Vlimmerse gildenerfgoed. Wij wensen hem dan ook alle succes toe  met deze verkiezing.voor het behoud van historisch erfgoed.