Buienradar

Samen 950 jaar!

Omdat er ooit eens een artikel in de gazet stond over de hoge ouderdom van onze leden, het moet zo rond 1860 geweest zijn, hebben we eens aan ’t rekenen gegaan en onze 6 oudste gildebroeders en de 6 oudste gildezusters breken dit jaar (2011) het record dat de gilde toen werd toebedeeld.

Louis Roefs 89, Jos […]

Gildefeest in Schelle op 25 en 26 juni 2011

Beste allemaal

Wij, … , zijn verheugd om wat we als gilde hebben tentoongespreid op het gildefeest van 25 & 26 juni 2011 te Schelle. Dat het de zaterdag, sportdag was zullen ze thuis geweten hebben, het weer zat een ietsje tegen en de Scheldegrond hing aan de zoom van de broeken, de schoenen verdienden een […]