Buienradar

Na 22 jaar afscheid van hoofdman Jan Oostvogels: 1985-2007

Meer dan 200 jaar lang – sinds 1688 – was de Sint-Sebastiaansgilde de enige vereniging in Vlimmeren. Een historiek van deze vereniging werd beschreven door Florent Bosch in het 7e jaarboek van heemkundige Kring De Vlierbes (1985 pagina 86 t/m 125). Het is een boeiende weergave van het Vlimmerse dorpsleven door de eeuwen heen, waar de gilde […]