Buienradar

Driejaarlijkse koningsschieting op 29 mei 2016

De driejaarlijkse koningsschieting van de gilde heeft op zondag 29 mei 2016 plaats op het schietterrein aan De Pegger in Vlimmeren. Staf Vermandel werd in 2013 koning en in 2015 zelfs opperkoning van de Hoge Gilderaad der Kempen. We zijn benieuwd wie de nieuwe koning wordt!

Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2016 Schietspel

Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni vanaf 13.00 uur richt de Sebastiaansgilde van Vlimmeren een schietspel in met handboog, compoundboog, buks, kruisboog, Sint-Jansboog en voetboog. Hierop zijn meer dan 70 gilden uit heel de kempen uitgenodigd en vind plaats op terrein van de ruitervereniging Oostmalseweg te Beerse en de inkom is gratis en iedereen […]

Erfgoeddag 2016

Het thema van erfgoeddag 2016 was ‘rituelen’. De Vlierbes en de Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren werkten een tentoonstelling uit om de vele oude rituelen van de gilde te illustreren: de koningsschietingen, ‘patatten uitdoen’, het inkiezen van nieuwe leden met erwten en bonen en ‘vrouwkensdag’. Kinderen vanaf 6 jaar mochten met een handboog de ‘vogel’ van de […]

Erfgoeddag op 24 april 2016

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘rituelen’. De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren is een erfgoedvereniging die nog tal van oude rituelen in ere houdt. Wij nodigen u uit op zondag 24 april van 13 tot 18 uur aan De Pegger, Wetschot 2 in Vlimmeren.

Programma:

Prinsen- en prinsessenschieting voor kinderen vanaf 6 jaar
Om de drie jaar […]

Verloren maandag 2016

   

Verloren maandag 11 januari 2016 werd er na de nieuwjaarswensen door de gildeleden worsten- en appelbrood verorberd met nadien een gezellige babbel bij een tas koffie. Op zondag 24 januari 2016 vond naar jaarlijkse gewoonte weerom het teerfeest plaats, alsook de algemene vergadering vooraf gegaan door de Heilige Mis en een stevige maaltijd. Deze […]

Peperkoek en Borrels op 31 december 2015

Op oudejaarsdag, donderdag 31 december 2015, deelt Heemkundige kring De Vlierbes aan alle nieuwjaarszangers peperkoek uit op het Kerkplein in Beerse. Aan volwassenen wordt een borrel aangeboden. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren deelt peperkoek uit en biedt een borrel aan op het Kerkplein van Vlimmeren.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde wenst alle inwoners van Vlimmeren en Beerse een […]

Recente activiteiten

      

Op vrijdag 28 augustus 2015 was iedereen benieuwd naar de oogst bij onze eerste deken Fons Raeymaekers in de Engstraat. Deze was wel een ietsebietje minder als voorspeld maar het was blijkbaar zetgoed uit Australie en wat te lang onderweg geweest. Irene zorgde voor de nodige drank om het stof door te spoelen. […]

Opperkoning Staf Vermandel

Het is uniek in onze geschiedenis dat er een van onze leden zetelt in de Hoge Gilderaad van de Kempen, en hier hebben we het dan over een functie die niet is weggelegd voor een of andere hoofdman maar een gewone gildebroeder, binnen onze gilde, nu hem toevallig koning roepen zou toch kunnen daar voor […]

Peperkoek en Borrels op 31 december 2014

Op oudejaarsdag, woensdag 2014, deelt Heemkundige kring De Vlierbes aan alle nieuwjaarszangers peperkoek uit op het Kerkplein in Beerse. Aan volwassenen wordt een borrel aangeboden. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren deelt peperkoek uit en biedt een borrel aan op het Kerkplein van Vlimmeren.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde wenst alle inwoners van Vlimmeren en Beerse een voorspoedig en […]

Dansnamiddag op zondag 9 maart 2014

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle dansers en geinteresseerden  uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen.

En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Tijd: van 14.00 uur tot 18.00 uur. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met ruimschoots de gelegenheid een babbeltje te maken […]

Woensdag 5 maart 2014 - voordracht - Nieuwe Meesters, Magere Tijden

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde en heemkundige kring De Vlierbes nodigen u uit op de voordracht gehouden door Diane De Keyzer:

Nieuwe meesters, magere tijden – Eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog

Deze voordracht vindt plaats op woensdag 5 maart 2014 om 20.00 uur in zaal De Pegger, Wetschot 2, Vlimmeren. Diane De Keyzer leidt ons rond in […]

Teerfeest en algemene vergadering op zondag 26 januari 2014

      

Op zondag 26 januari 2014 (de eerste zondag na de naamdag van onze patroon Sint-Sebastiaan) werden na een Heilige Mis in de parochiekerk van Vlimmeren het jaarlijkse teerfeest en de algemeen vergadering van de gild gehouden.

Vanaf 10.30 uur was er een samenkomst in de parochiezaal om vervolgens gezamenlijk achter de vlag naar de H […]

Koningschieten 2013

Zondag 26 mei 2013 werd het koningschap betwist op het voetbalterrein van Vlimmeren.

Deze manifestatie gaat door met het aan huis afhalen van de regerende koning zo rond 13 uur  van waar we stoetsgewijs opstappen naar onze wip. Daar zal de vogel door de koning op de wip zal geplaatst worden en alle aanwezige gildeleden driemaal […]

Gildendag op 7 april 2013 te Vlimmeren

Klik op de afbeelding om een vergroting te zien

Keur- en studiedag op 23 februari 2013

Keur- en studiedag van de vlaggen en de trommels op 23 februari te Lichtaart. Op de foto de oudste gildevlag uit de 19e eeuw met de jury.

Vrouwkensdag 2013

  

Teerfeest 2013

 
   
 
Op zondag 27 januari vond naar jaarlijkse gewoonte het teerfeest plaats. alsook de algemene vergadering vooraf gegaan door de Heilige Mis en een stevige maaltijd. Karel Bols werd unaniem aanvaard als vierde en jongste ouderman in de gilde, natuurlijk bijgestaan door zijn vrouwtje Rita Driesen. Tevens werd Jean Devolder verkozen als nieuwe deken ter vervanging […]

Sint-Sebastiaansgilde op Olen-jaarmarkt op zondag 11 november 2012

 

 
Sint-Sebastiaansgilde op Olen-jaarmarkt op zondag 11 november rond het historisch dorpsplein. Olen-jaarmarkt is reeds jaren een begrip in de kempen. Dit unieke gebeuren lokt elk jaar duizenden kooplustigen naar de Keizer Karelgemeente. Door steeds de aanwezigheid van onze gilde met Beers vlierke zorgen we met nog andere kempische gilden voor een folkloristische sfeer.

Dansnamiddag op zondag 16 december 2012

Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle DANSERS en GEINTERESSEERDEN uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen van 14.00 tot 18.00 uur. En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met ruimschoots de gelegenheid een babbeltje te maken en een pintje te drinken. Wij hopen […]

Boogschieten

Vanaf oktober tot en met maart oefenen we terug twee maal per maand in “de Pegger” van 19.00 tot 20.00 uur. De data zijn te vinden op onze kalender. Dus kandidaten zijn welkom. Ondertussen zijn ook de schietingen van MZK voorbij en de punten geteld. Het resultaat is dat Stans Hofkens de tweede prijs (spaghettikoker)  en  […]

Wandeling in het Ekstergoor op 30 september 2012

  

Met “den Eddy” onze gids van natuurpunt

Die ons weer heel wat heeft bijgeleerd over onze rijke natuur. Deze maal stapte we via de Klampovenstraat naar de Duivelskuil en het Ekstergoor. We hebben ons zeker niet moe gemaakt want stap voor stap was er iets te ontdekken zoals verschillende soorten paddenstoelen, heide, mossen en zelfs […]

Boerengolf op 13 september 2012

 

 
Op 13 september had onze gilde een boerengolf gepland aan de bouwhoeve te Wortel. Een twaalftal deelnemers kwamen opdagen, voor de meeste echter een onbekende sport. We werden in twee ploegen verdeeld met ieder evenveel vrouwen als mannen. We speelden op een soort voetbalveld met een houten klomp en dit tussen de koeien. De kunst […]

Patatten uitdoen

  

Op 31 augustus 2012 (vanaf 18.00 uur) hebben we de patatten uitgedaan bij onze eerste deken Louis Goris op het Hei-ende 46. Louis heeft ze op 15 april voor een 50 tal bossen  geplant en ze zijn niet gespoten, het loof was reeds dor en dus zijn de pattaten klaar om geoogst te worden. En Louis en Maria […]

Roefeldag 30 juni 2012

Onze vereniging werd aangesproken om dit jaar eens naar buiten te treden ten bate van onze jeugd, en daarmee werden bedoeld, zij die tussen de acht en twaalf jaar oud waren.

De opzet was om hen kennis te laten maken met een stukje van onze gilde, voor hen interessant daar het de boogsport betrof, en wie […]

Tylstoet in Turnhout op 13 mei 2012

 
  
 
Op 13 mei 2012 nam onze gilde met 22 leden deel aan de Tylstoet in Turnhout. Onze groep ging de eigelijke stoet vooraf met achthonderd figuranten die  het leven van Tyl, Nele en Lamme Goedzak uitbeeldden. We waren getuige van een enorme publieke belangstelling door meer dan 30.000 toeschouwers!

Gildenbal

Jaarlijks word door de Kempense gilden een bal georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan instellingen met een werking rond andersvaliden. Dit jaar werd door onze gilde “De schakel” uit Beerse voorgedragen en genomineerd met een cheque ter waarde van 1000 euro.

Erfgoeddag 2012 - recept voor krachtvoer

Klik op de afbeelding om een vergroting te zien en het recept te lezen en proberen!

Vele kwamen proeven en zouden het recept eens uitproberen, nostalgie of is het de hang naar vroeger, belangstelling was er genoeg.
Toch een staaltje van wat het gildeleven te bieden heeft.

Vrouwkesdag 2012

Zoals het onze gilde al vele jaren doet heeft ook 2012 zijn intrede in de scholen niet gemist door op dinsdag 7 februari de kinderen in hun klasjes te gaan voorzien van het nodige snoepgoed. De avond vooraf hebben onze gildezusters bij koningin Maria Van Echelpoel hiervoor de nodige snoeperij ingepakt en de afspraken die […]

Fons Raeymaekers verkozen tot nieuwe deken van de gilde

Fons Raeymaekers (klik op de afbeelding voor een vergroting) is onze nieuwe deken, verkozen met meerderheid van stemmen nam Fons zijn verantwoordelijkheden op als aankomende deken van onze gilde. Vanaf de eerste dag was Fons actief binnen het gildeleven spijts de weinige tijd die hij kon doorbrengen, beroepsmatige zorgen beletten hem daartoe, gaat hij nu […]

Dansnamiddag op zondag 11 december 2011

Dansnamiddag op zondag 11 december 2011, van 14.00 tot 18.00

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle dansers en geinteresseerden uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen. En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met […]

Patatten rooien

 

 
De gildebroeders van de  sebastiaansgilde rooide in 2011 de patatten van eerste deken Davy Meeuwssen. Een jaarlijks terugkomende traditie met de nodige borrels en pannenkoeken welke nadien door de gildezusters werden gebakken in de parochiezaal. Dat Davy zijn patatten niet in Turnhout kon planten heeft als enige reden dat de Stad Turnhout geen toestemming gaf […]

Samen 950 jaar!

Omdat er ooit eens een artikel in de gazet stond over de hoge ouderdom van onze leden, het moet zo rond 1860 geweest zijn, hebben we eens aan ’t rekenen gegaan en onze 6 oudste gildebroeders en de 6 oudste gildezusters breken dit jaar (2011) het record dat de gilde toen werd toebedeeld.

Louis Roefs 89, Jos […]

Gildefeest in Schelle op 25 en 26 juni 2011

Beste allemaal

Wij, … , zijn verheugd om wat we als gilde hebben tentoongespreid op het gildefeest van 25 & 26 juni 2011 te Schelle. Dat het de zaterdag, sportdag was zullen ze thuis geweten hebben, het weer zat een ietsje tegen en de Scheldegrond hing aan de zoom van de broeken, de schoenen verdienden een […]

De Gilde op De Stip van VTM!

//

klik op de afbeelding om het televisiefragment te zien (opent in een nieuw scherm)

Drie Rozen op rij na 25 jaar

MZK Verbroedering te Westmalle op 7 mei 2011

Schutters, toch zeker die van de Sint- Sebastiaansgilde Vlimmeren, zijn volhouders. Hiervan de bevestiging door onze keizerin, Stans Hofkens. 25 jaar al neemt zij deel aan de schietingen van Verbroedering Midden- en Zuiderkempen, steeds volhardend, nimmer aflatend in het willen om beter te doen. Vele jaren gingen er […]

Gildezusters delen lekkers uit op Vrouwkensdag

De kleuters van de Katholieke Basisschool Triangel krijgen een zakje snoepgoed  van de vrouwtjens van de Sint-Sebastiaansgilde (klik op de afbeelding voor een vergroting). De gildezusters hielden dinsdag 14 februari opnieuw hun vrouwkensdag in ere. Dat is een traditie die al sedert de oprichting van de gilde in 1688 dateert. Vrouwkensdag was vroeger de derde […]

Welkom op onze website

Als hoofdman van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren heet ik u van harte welkom op onze website.

De belangrijkste taak van onze gilde lag in het verleden als verdediging van onze buurtschap tegen invallen van zwervers en allerlei tuig dat niet thuishoorde in deze leefwereld. Nu heeft de gilde als streefdoel het patrimonium te beschermen en het […]

Gilden stappen door Vlimmeren

In Vlimmeren op het weekend van 26-27 juni 2010 greep het zeventiende Landjuweel der Kempense gilden plaats. Zestig gilden woonden het vijfjaarlijkse evenement bij.

Het Landjuweel is een wedstrijd die loopt over een periode van vijf jaar en dit weekend feestelijk werd afgesloten. De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren won in 2005 het Landjuweel in Meer en kreeg […]

Landjuweel op 26 en 27 juni 2010 te Vlimmeren

 

 

Driejaarlijkse koningsschieting te Vlimmeren

    

Op 9 mei 2010, tijdens de driejaarlijkse koningsschieting mocht gildebroeder Peter Daman met drie voorkeurschoten naar de vogel op de staande wip trachten om zijn titel te verlengen. Voordien werden hij eerst met de versierde huifkar afgehaald door de gildeleden van de sint-sebastiaansgilde. Na drie pogingen kwamen de andere gildebroeders aan de beurt. Alleen […]

Leo Struyven nieuwe hoofdman

Op 20 januari 2008, tijdens het patroonsfeest van Sint-Sebastiaan, werd Beersenaar Leo Struyven  tot nieuwe hoofdman verkozen van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren. Sinds 1688 is hij de 17e hoofdman van deze handbooggilde. In 1997 werd hij samen met echtgenote José Thielemans folkloristisch traditioneel  ingekozen met erwten en bonen. In 2003 werd hij gekozen tot […]

Na 22 jaar afscheid van hoofdman Jan Oostvogels: 1985-2007

Meer dan 200 jaar lang – sinds 1688 – was de Sint-Sebastiaansgilde de enige vereniging in Vlimmeren. Een historiek van deze vereniging werd beschreven door Florent Bosch in het 7e jaarboek van heemkundige Kring De Vlierbes (1985 pagina 86 t/m 125). Het is een boeiende weergave van het Vlimmerse dorpsleven door de eeuwen heen, waar de gilde […]