Buienradar

Driejaarlijkse koningsschieting op 29 mei 2016

nieuwe_vlag

De driejaarlijkse koningsschieting van de gilde heeft op zondag 29 mei 2016 plaats op het schietterrein aan De Pegger in Vlimmeren. Staf Vermandel werd in 2013 koning en in 2015 zelfs opperkoning van de Hoge Gilderaad der Kempen. We zijn benieuwd wie de nieuwe koning wordt!

Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2016 Schietspel

Schietspel flyer

Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni vanaf 13.00 uur richt de Sebastiaansgilde van Vlimmeren een schietspel in met handboog, compoundboog, buks, kruisboog, Sint-Jansboog en voetboog. Hierop zijn meer dan 70 gilden uit heel de kempen uitgenodigd en vind plaats op terrein van de ruitervereniging Oostmalseweg te Beerse en de inkom is gratis en iedereen is welkom. Er is ook kinderanimatie. Eten en drank aan democratische prijzen.

Erfgoeddag 2016

erfgoeddag

Het thema van erfgoeddag 2016 was ‘rituelen’. De Vlierbes en de Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren werkten een tentoonstelling uit om de vele oude rituelen van de gilde te illustreren: de koningsschietingen, ‘patatten uitdoen’, het inkiezen van nieuwe leden met erwten en bonen en ‘vrouwkensdag’. Kinderen vanaf 6 jaar mochten met een handboog de ‘vogel’ van de staande wip schieten. Wie daarin slaagde, kreeg een medaille en een diploma en werd prins of prinses van de gilde. Zij werden bovendien gefotografeerd in de traditionele klederdracht van de gilde. Na een korte tijd dreven de gure wind en de aprilse grillen iedereen naar binnen. Gelukkig stonden daar de warme pannen-koeken klaar.

Erfgoeddag op 24 april 2016

erfgoeddag2016

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van ‘rituelen’. De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren is een erfgoedvereniging die nog tal van oude rituelen in ere houdt. Wij nodigen u uit op zondag 24 april van 13 tot 18 uur aan De Pegger, Wetschot 2 in Vlimmeren.

Programma:

Prinsen- en prinsessenschieting voor kinderen vanaf 6 jaar
Om de drie jaar houdt de gilde een konings-schieting. Bij een koning horen ook prinsen en prinsessen. Wie op 24 april met de hand-boog de vogel van de staande wip voor kinderen schiet, wordt aangesteld als prins of prinses van de gilde. Als een koning niet getrouwd is, wordt de gildezuster die een haan kan vangen zijn koningin. Ook de kinderen die in dit ritueel slagen, worden prins of prinses.

Fotoshoot
Kinderen die ook eens willen poseren als gildebroeder of -zuster worden in de traditionele klederdracht gefotografeerd.

Tentoonstelling
In woord en beeld maakt u kennis met de aloude gilderituelen. Pannenkoekenbak en versnaperingen Op de eerste vrijdag van september gaan de gildebroeders patatten uitdoen bij de eerste deken van de gilde. De gildezusters bakken dan pannenkoeken. En op ‘vrouwkensdag’, de eerste dinsdag na Lichtmis, delen de gildezusters snoep uit in de scholen. Ook op 24 april zullen de pannenkoeken en de snoepzakjes klaarstaan!

Kom op 24 april met je kinderen of kleinkinderen naar De Pegger en laat je onderdompelen in de rituelen van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren! Ook de dienst Toerisme van de gemeente Beerse zal van de partij zijn naar aanleiding van de opening van het toeristisch seizoen.

Verloren maandag 2016

verlorenmaandag2016-1   verlorenmaandag2016-2

Verloren maandag 11 januari 2016 werd er na de nieuwjaarswensen door de gildeleden worsten- en appelbrood verorberd met nadien een gezellige babbel bij een tas koffie. Op zondag 24 januari 2016 vond naar jaarlijkse gewoonte weerom het teerfeest plaats, alsook de algemene vergadering vooraf gegaan door de Heilige Mis en een stevige maaltijd. Deze keer in de Pegger, wel gezellig maar de verwarming was er wel ondermaats. Tevens werd Jac Andriessen verkozen als nieuwe deken ter vervanging van Fonske en dit met de belofte om volgend jaar patatten te zetten. Na het officiele gedeelte een bingo met groenten en fruit vooor iedereen en s’avond nog boterhammen met kaas en kop.

Peperkoek en Borrels op 31 december 2015

peperkoekborrels

Op oudejaarsdag, donderdag 31 december 2015, deelt Heemkundige kring De Vlierbes aan alle nieuwjaarszangers peperkoek uit op het Kerkplein in Beerse. Aan volwassenen wordt een borrel aangeboden. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren deelt peperkoek uit en biedt een borrel aan op het Kerkplein van Vlimmeren.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde wenst alle inwoners van Vlimmeren en Beerse een voorspoedig en gezond 2016!

Recente activiteiten

oogst2015-1   oogst2015-2   oogst2015-3

Op vrijdag 28 augustus 2015 was iedereen benieuwd naar de oogst bij onze eerste deken Fons Raeymaekers in de Engstraat. Deze was wel een ietsebietje minder als voorspeld maar het was blijkbaar zetgoed uit Australie en wat te lang onderweg geweest. Irene zorgde voor de nodige drank om het stof door te spoelen. Daarna stonden heerlijke pannenkoeken à volonte klaar, die koningin Ria en haar helpers hadden gebakken. Een traditie die in onze gilde al meer dan 300 jaar in ere word gehouden.

oogst2015-4

En op zondag 27 september was onze gilde van de partij in de driejaarlijkse tijlstoet in Turnhout.

Opperkoning Staf Vermandel

opperkoning

Het is uniek in onze geschiedenis dat er een van onze leden zetelt in de Hoge Gilderaad van de Kempen, en hier hebben we het dan over een functie die niet is weggelegd voor een of andere hoofdman maar een gewone gildebroeder, binnen onze gilde, nu hem toevallig koning roepen zou toch kunnen daar voor het postje binnen de HGK, Hoge-Gilderaad-Kempen, men het predicaat van Koning moet hebben, geschoten in een van onze vele Kempensegilden.

Staf Vermandel schoot zich tot koning in 2013 te Vlimmeren en onder de zware druk van twee andere kemphanen werd hij onze nieuwe koning die dan ook op het landjuweel te Nieuwmoer van juni 2015 mocht inzetten om zich tot opperkoning van de Hogegilderaad te schieten, iets wat hem na het tweede schot dan ook te beurt viel. Het is enkel tijdens het Landjuweel dat er een opperkoning kan geschoten worden. Onze Staf is hiermee de eerste opperkoning van Vlimmeren en hij weet nu al dat dit een zware verantwoordelijkheid meebrengt.

vermandel1   vermandel2   vermandel3

Omdat Staf deze titel en het daarbij horende gezag goed zou kunnen uitoefenen heeft het bestuur alle moeite gedaan om hem hierin te helpen en hem een ferme fles jenever cadeau gedaan, mocht hij het niet meer zien zitten dan is er nog altijd de mogelijkheid om naar de fles te grijpen. Zijn koningin, Ria Van Roey, kreeg op dezelfde moment een ruiker met de fijnste bloemen die haar overhandigd werd door onze keizerin Stans Hofkens. Wij wensen Staf een vruchtbare vijf jaar toe en dat de Hogegilderaad waaks mag blijven.

Peperkoek en Borrels op 31 december 2014

peperkoekborrels

Op oudejaarsdag, woensdag 2014, deelt Heemkundige kring De Vlierbes aan alle nieuwjaarszangers peperkoek uit op het Kerkplein in Beerse. Aan volwassenen wordt een borrel aangeboden. De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren deelt peperkoek uit en biedt een borrel aan op het Kerkplein van Vlimmeren.

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde wenst alle inwoners van Vlimmeren en Beerse een voorspoedig en gezond 2015!

Dansnamiddag op zondag 9 maart 2014

dansen-gilde

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle dansers en geinteresseerden  uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen.

En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Tijd: van 14.00 uur tot 18.00 uur. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met ruimschoots de gelegenheid een babbeltje te maken en een pintje te drinken. Wij hopen op een talrijke opkomst en zeggen u reeds bij voorbaat welkom! Inkom: € 1,=

Woensdag 5 maart 2014 - voordracht - Nieuwe Meesters, Magere Tijden

logo

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde en heemkundige kring De Vlierbes nodigen u uit op de voordracht gehouden door Diane De Keyzer:

Nieuwe meesters, magere tijden – Eten en drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog

Deze voordracht vindt plaats op woensdag 5 maart 2014 om 20.00 uur in zaal De Pegger, Wetschot 2, Vlimmeren. Diane De Keyzer leidt ons rond in de keuken van onze grootouders en overgrootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoe gingen zij om met de magere rantsoenen? Koken werd een kunst! Hoe werd de voedselhulp georganiseerd? Dagboeken en receptenschriftjes getuigen van de miserie en de honger.

Het boek van Diane De Keyzer is te koop (€ 24,95) op de voordrachtavond. Gratis toegang. Iedereen van harte welkom. Informatie: leo.struyven@skynet.be en leo.dignef@telenet.be

Teerfeest en algemene vergadering op zondag 26 januari 2014

teerfeest3   teerfeest2   teerfeest1

Op zondag 26 januari 2014 (de eerste zondag na de naamdag van onze patroon Sint-Sebastiaan) werden na een Heilige Mis in de parochiekerk van Vlimmeren het jaarlijkse teerfeest en de algemeen vergadering van de gild gehouden.

Vanaf 10.30 uur was er een samenkomst in de parochiezaal om vervolgens gezamenlijk achter de vlag naar de H Misviering van 11.00 uur te gaan. Tijdens de Misviering werd het nieuw zilveren koningschild en de keizerstaf met de drie zilveren papegaaien door de priester gewijd. Het kerkkoor liet iedereen genieten van enkele prachtige gildeliederen. Hierna, om 12.00 uur, werd er aangeschoven voor het eetmaal en nadien tijdens de algemene vergadering werden er weer vijf nieuwe leden ingekozen met de traditionele erwten en bonen alsook de tweede deken. Tot slot animatie met Herman en Eddy met fijne meezingers.

Koningschieten 2013

koningsschieten2013

Zondag 26 mei 2013 werd het koningschap betwist op het voetbalterrein van Vlimmeren.

Deze manifestatie gaat door met het aan huis afhalen van de regerende koning zo rond 13 uur  van waar we stoetsgewijs opstappen naar onze wip. Daar zal de vogel door de koning op de wip zal geplaatst worden en alle aanwezige gildeleden driemaal in gebed rond de wip zullen gaan voor de traditionele uitbanning van de boze krachten. Na de ere_schoten door de genodigden zal de koning met zijn drie voorkeur schoten de vogel trachten neer te halen, heeft hij bij het derde schot geen resultaat dan zullen alle gildebroeders, spijtig genoeg nog niet weggelegd voor onze gildezusters, hun krachten meten en wie dan de vogel schiet en het koningschap aanvaard, beloofd om alle verplichtingen die deze titel meebrengt te vervullen, zal dan over de vlag stappen als de nieuwe koning voor drie jaar.

Dat het tot 19 u 25′ zou duren eer de vogel van zijn hoge zitplaats zou neergehaald worden had dan ook niemand verwacht maar het was eerst na de koffie dat de echte kandidaten zich de nodige inspanning getroosten om er eens tegenaan te gaan. Eindelijk was het Gustaaf Vermandel die zich van alle stress kon vrijmaken en de Oh zo begeerde titel kon toe eigenen. Na de nodige ceremoniële afhandeling werd hij door de nog aanwezige kijklustige van harte gefeliciteerd en zijn koningin, Ria Van Roey, in de bloemen gezet. Dat Gustaaf het recht heeft om een knaap ter zijner beschikking te hebben heeft hij aan Peter Daman deze taak voorgelegd en die aanvaard alle taken die de nieuwe koning hem opdraagt te zullen uitvoeren. Tevens werd bij deze gelegenheid aan Jef snels, reeds keizer sinds 1995 een zilveren keizerstaf overhandigd door Frank Delaet zilversmid uit Grobbendonk.

Gildendag op 7 april 2013 te Vlimmeren

Klik op de afbeelding om een vergroting te zien

20130407 gildedag

Keur- en studiedag op 23 februari 2013

Keur- en studiedag van de vlaggen en de trommels op 23 februari te Lichtaart. Op de foto de oudste gildevlag uit de 19e eeuw met de jury.

20130223 keurdag

Vrouwkensdag 2013

20130219 vrouwkensdag   vrouwkensdag2013

Teerfeest 2013

 
teerfeest2013-1   teerfeest2013-2
 
Op zondag 27 januari vond naar jaarlijkse gewoonte het teerfeest plaats. alsook de algemene vergadering vooraf gegaan door de Heilige Mis en een stevige maaltijd. Karel Bols werd unaniem aanvaard als vierde en jongste ouderman in de gilde, natuurlijk bijgestaan door zijn vrouwtje Rita Driesen. Tevens werd Jean Devolder verkozen als nieuwe deken ter vervanging van Louis Goris en dit met de belofte om volgend jaar patatten te zetten. Op de valreep hebben zich nog drie kandidaten aangeboden om onze gilde te vervoegen, deze worden aanvaard als aspirant en kunnen dan volgend jaar met erwten en bonen worden verkozen.

Sint-Sebastiaansgilde op Olen-jaarmarkt op zondag 11 november 2012

 
olenjaarmarkt2012
 
Sint-Sebastiaansgilde op Olen-jaarmarkt op zondag 11 november rond het historisch dorpsplein. Olen-jaarmarkt is reeds jaren een begrip in de kempen. Dit unieke gebeuren lokt elk jaar duizenden kooplustigen naar de Keizer Karelgemeente. Door steeds de aanwezigheid van onze gilde met Beers vlierke zorgen we met nog andere kempische gilden voor een folkloristische sfeer.

Dansnamiddag op zondag 16 december 2012

Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle DANSERS en GEINTERESSEERDEN uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen van 14.00 tot 18.00 uur. En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met ruimschoots de gelegenheid een babbeltje te maken en een pintje te drinken. Wij hopen op een talrijke opkomst en zeggen u reeds bij voorbaat welkom!

Inkom 1 €

Boogschieten

Vanaf oktober tot en met maart oefenen we terug twee maal per maand in “de Pegger” van 19.00 tot 20.00 uur. De data zijn te vinden op onze kalender. Dus kandidaten zijn welkom. Ondertussen zijn ook de schietingen van MZK voorbij en de punten geteld. Het resultaat is dat Stans Hofkens de tweede prijs (spaghettikoker)  en  Jef Snels een strijkijzer met zijn twaalfde plaats bij de veteranen, in ontvangst konden nemen.

Wandeling in het Ekstergoor op 30 september 2012

  

Met “den Eddy” onze gids van natuurpunt

Die ons weer heel wat heeft bijgeleerd over onze rijke natuur. Deze maal stapte we via de Klampovenstraat naar de Duivelskuil en het Ekstergoor. We hebben ons zeker niet moe gemaakt want stap voor stap was er iets te ontdekken zoals verschillende soorten paddenstoelen, heide, mossen en zelfs vleesetende plantjes. Alwaar enkele Poolse paarden ons vergezelde. We zagen parende vlinders en waterjuffers en we kennen nu ook de verschillende soorten dennen en sparren en een moeraseik. Onderweg zorgde Fonske zelfs voor een geïmproviseerd cafeke.

Op de terugweg ontdekte we nog allerlei planten, zelfs de gagel. Voor volgend jaar in september is hierbij onze toffe gids dan maar weer vastgelegd.

Boerengolf op 13 september 2012

 
 
Op 13 september had onze gilde een boerengolf gepland aan de bouwhoeve te Wortel. Een twaalftal deelnemers kwamen opdagen, voor de meeste echter een onbekende sport. We werden in twee ploegen verdeeld met ieder evenveel vrouwen als mannen. We speelden op een soort voetbalveld met een houten klomp en dit tussen de koeien. De kunst was om met zo weinig mogelijk slagen tot in de hole te geraken. Uiteindelijk was de uitslag gelijk met 124 slagen in twee uur spel. In ieder geval een onvergetelijk potje boerengolf wat zeker voor herhaling vatbaar is.

Patatten uitdoen

  

Op 31 augustus 2012 (vanaf 18.00 uur) hebben we de patatten uitgedaan bij onze eerste deken Louis Goris op het Hei-ende 46. Louis heeft ze op 15 april voor een 50 tal bossen  geplant en ze zijn niet gespoten, het loof was reeds dor en dus zijn de pattaten klaar om geoogst te worden. En Louis en Maria zorgden natuurlijk ook voor het nodige natje om het stof door te spoelen. Om 20u verhuisden we naar de parochiezaal waar de gildezusters onder leiding van onze koningin voor de nodige pannenkoeken zorgden.

Roefeldag 30 juni 2012

Onze vereniging werd aangesproken om dit jaar eens naar buiten te treden ten bate van onze jeugd, en daarmee werden bedoeld, zij die tussen de acht en twaalf jaar oud waren.

De opzet was om hen kennis te laten maken met een stukje van onze gilde, voor hen interessant daar het de boogsport betrof, en wie wil er niet eens Willem Tell spelen. De organisatie stelde ons de polyvalente sporthal “de pegger” ter beschikking om op zondag 30 juni 2012 enkele doelen te voorzien met begeleiding. Wij, de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde Vlimmeren, leverde vier bogen die geschikt waren voor deze kleine genodigden en een dertigtal pijlen. Als promotie voerde de hoofdman, Leo Struyven, het systeem in van beloning met een diploma en een boemerang voor alle deelnemers.

We mochten drie en dertig enthousiastelingen begroeten en beschouwen deze dag als geslaagd. Bekijk een aantal foto’s van deze activiteit op “Facebook” van onze gilde. Dat we volgende editie voor Roefel weer van de partij zullen zijn heeft onze hoofdman beloofd.

Tylstoet in Turnhout op 13 mei 2012

 
  
 
Op 13 mei 2012 nam onze gilde met 22 leden deel aan de Tylstoet in Turnhout. Onze groep ging de eigelijke stoet vooraf met achthonderd figuranten die  het leven van Tyl, Nele en Lamme Goedzak uitbeeldden. We waren getuige van een enorme publieke belangstelling door meer dan 30.000 toeschouwers!

Gildenbal

Jaarlijks word door de Kempense gilden een bal georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan instellingen met een werking rond andersvaliden. Dit jaar werd door onze gilde “De schakel” uit Beerse voorgedragen en genomineerd met een cheque ter waarde van 1000 euro.

Erfgoeddag 2012 - recept voor krachtvoer

Klik op de afbeelding om een vergroting te zien en het recept te lezen en proberen!

Vele kwamen proeven en zouden het recept eens uitproberen, nostalgie of is het de hang naar vroeger, belangstelling was er genoeg.
Toch een staaltje van wat het gildeleven te bieden heeft.

Vrouwkesdag 2012

Zoals het onze gilde al vele jaren doet heeft ook 2012 zijn intrede in de scholen niet gemist door op dinsdag 7 februari de kinderen in hun klasjes te gaan voorzien van het nodige snoepgoed. De avond vooraf hebben onze gildezusters bij koningin Maria Van Echelpoel hiervoor de nodige snoeperij ingepakt en de afspraken die gemaakt werden op het teerfeest in januari werden dan ook hier verder uitgebouwd. Na het hartelijke ontvangst door de directie en de kleine gasten op de school “Triangel” werd er door de gildezusters in een van onze betere restaurants uit de omgeving nog even nagepraat bij een etentje dat een jaarlijkse traditie aan het worden is en waarvan zij genoten. Klik op de afbeelding om een vergroting te zien.

Fons Raeymaekers verkozen tot nieuwe deken van de gilde

Fons Raeymaekers (klik op de afbeelding voor een vergroting) is onze nieuwe deken, verkozen met meerderheid van stemmen nam Fons zijn verantwoordelijkheden op als aankomende deken van onze gilde. Vanaf de eerste dag was Fons actief binnen het gildeleven spijts de weinige tijd die hij kon doorbrengen, beroepsmatige zorgen beletten hem daartoe, gaat hij nu een groot gedeelte van de taken op zich nemen van de vorige deken. Nu dat we Fons in het bestuur gaan begroeten zal er nog eens een lach afkunnen. Welkom bij de werkers!

Dansnamiddag op zondag 11 december 2011

Dansnamiddag op zondag 11 december 2011, van 14.00 tot 18.00

De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren nodigt hierbij alle dansers en geinteresseerden uit op onze dansnamiddag met gildedansen en volksdansen. En dit in de Pegger te Vlimmeren, Gierledijk. Wij bieden jullie vier uren lang dansplezier met ruimschoots de gelegenheid een babbeltje te maken en een pintje te drinken. Wij hopen op een talrijke opkomst en zeggen u reeds bij voorbaat welkom! Inkom 1 €

Patatten rooien

 
 
De gildebroeders van de  sebastiaansgilde rooide in 2011 de patatten van eerste deken Davy Meeuwssen. Een jaarlijks terugkomende traditie met de nodige borrels en pannenkoeken welke nadien door de gildezusters werden gebakken in de parochiezaal. Dat Davy zijn patatten niet in Turnhout kon planten heeft als enige reden dat de Stad Turnhout geen toestemming gaf om op de Zegeplaats de nodige plaats vrij te maken.

Samen 950 jaar!

Omdat er ooit eens een artikel in de gazet stond over de hoge ouderdom van onze leden, het moet zo rond 1860 geweest zijn, hebben we eens aan ’t rekenen gegaan en onze 6 oudste gildebroeders en de 6 oudste gildezusters breken dit jaar (2011) het record dat de gilde toen werd toebedeeld.

Louis Roefs 89, Jos Smans 87, René Cynsmans 82 , Gust Dockx 79,Louis Van Roey 79, Gust Van Roey 77. Samen 493 jaar.

Stef Van den Langenbergh, Paula Teunen, Maria Huybrechts, Lieva Van Camp, Maria Bosch, Magda Leys. Samen 457 jaar.

Allemaal samen 950 jaar.

Dit werd uitbundig gevierd op de jaarlijkse BBQ bij onze keizer Jef Snels en Stans.

Gildefeest in Schelle op 25 en 26 juni 2011

Beste allemaal

Wij, … , zijn verheugd om wat we als gilde hebben tentoongespreid op het gildefeest van 25 & 26 juni 2011 te Schelle. Dat het de zaterdag, sportdag was zullen ze thuis geweten hebben, het weer zat een ietsje tegen en de Scheldegrond hing aan de zoom van de broeken, de schoenen verdienden een extra beurt maar het resultaat was dan ook fenomenaal goed voor onze ploeg. Dat we dan nog een schrijver kregen, Merksplas, om bij ons te komen controleren, die er een soepje van maakte en dat die kwibus en zo dikwijls naast telde, dat we hem maar lieten doen zolang het maar niet nadelig werd, voor het totaal maakte het toch geen verschil en die extra tien punten namen we maar voor lief. De uitslag is bijgevoegd.

Dat we op zondag, voor de eerste maal, met de bus op verplaatsing trokken, bracht wel mee dat we ons aan de uurregeling moesten houden. Als pluspunt werd de gezelligheid en samenhorigheid eens dik in de verf gezet, wat door het resultaat op het terrein weerom beloond werd. Els Snels, tamboer, maakte haar werkstuk af met een zevende plaats op veertien deelnemers. Onze dansers vertoonden vooraf een zekere vorm van Stress maar brachten de beste wandeldans van allemaal en verdienden hiermee een achtste plaats op zeventien gilden.

Zij, onze dansers, sloten aan bij de grote groepen als eerste kleine groep. Onze vijf koppels gingen perfect op de vloer. Dat we daarbij nog bij het schoon inkomen konden meedingen naar een mooie elfde plaats op negenendertig gilden, werd als een zege op zich ontvangen, als je als kleine groep, we waren met een dertigtal, juist achter de grote alluregroepen kunt aanhaken is lovenswaardig. Opvallend is wel dat er terug meer paarden aan de optocht deelnemen, bolderkarren zijn ook in.
Gildezusters en gildebroeders, bedankt voor uw deelname Het heeft deugd gedaan. Proficiat!

De Gilde op De Stip van VTM!

klik op de afbeelding om het televisiefragment te zien (opent in een nieuw scherm)

Drie Rozen op rij na 25 jaar

MZK Verbroedering te Westmalle op 7 mei 2011

Schutters, toch zeker die van de Sint- Sebastiaansgilde Vlimmeren, zijn volhouders. Hiervan de bevestiging door onze keizerin, Stans Hofkens. 25 jaar al neemt zij deel aan de schietingen van Verbroedering Midden- en Zuiderkempen, steeds volhardend, nimmer aflatend in het willen om beter te doen. Vele jaren gingen er intussen voorbij en nu, 7 mei 2011 leverde zij een prestatie waarvan ze nog niet dromen durfde, ze verwezenlijkte wat enkel voor de topklasse schutters zou weggelegd zijn.

Stans Hofkens schiet in één ronde drie (3) rozen. Daar zijn niet veel schutters die dit evenaren of het moeten de allergrootste zijn. Dat deze vermelding meer dan verdient is komt volledig voor rekening van haar prestatie. Nogmaals proficiat Stans met uw merkwaardige prestatie. Daar zullen ze nog mooie herinneringen aan vastknopen. Het was dan nog de warmste meidag sinds 1957, gemeten temperatuur in kleine Brogel 30°C.

Gildezusters delen lekkers uit op Vrouwkensdag

De kleuters van de Katholieke Basisschool Triangel krijgen een zakje snoepgoed  van de vrouwtjens van de Sint-Sebastiaansgilde (klik op de afbeelding voor een vergroting). De gildezusters hielden dinsdag 14 februari opnieuw hun vrouwkensdag in ere. Dat is een traditie die al sedert de oprichting van de gilde in 1688 dateert. Vrouwkensdag was vroeger de derde teerdag en de enige dag waarop de vrouwen het voor het zeggen hadden. Deze werd voorafgegaan door een heilige mis en in de namiddag werd er ergens gesmuld en wat nagepraat om hun dag af te sluiten.

Welkom op onze website

blazoen

Als hoofdman van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren heet ik u van harte welkom op onze website.

De belangrijkste taak van onze gilde lag in het verleden als verdediging van onze buurtschap tegen invallen van zwervers en allerlei tuig dat niet thuishoorde in deze leefwereld. Nu heeft de gilde als streefdoel het patrimonium te beschermen en het in ere houden van oude gebruiken van onze voorouders. Oude tradities in ere houden door hun gebruik niet te laten verwateren is een betrachting die niet gemakkelijk gemaakt wordt door deze consumptiemaatschappij maar we doen ons best!

Om u, geachte websitebezoeker, alvast een voorproef te geven van ons verleden en onze huidige activiteiten nodig ik u uit deze website verder te verkennen.

Leo Struyven
Hoofdman Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde  Vlimmeren

Gilden stappen door Vlimmeren

In Vlimmeren op het weekend van 26-27 juni 2010 greep het zeventiende Landjuweel der Kempense gilden plaats. Zestig gilden woonden het vijfjaarlijkse evenement bij.

Het Landjuweel is een wedstrijd die loopt over een periode van vijf jaar en dit weekend feestelijk werd afgesloten. De Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren won in 2005 het Landjuweel in Meer en kreeg daarom de eer de editie van 2010 te organiseren op het feestterrein aan de Gierledijk.

Het Landjuweel startte zaterdag met een schietwedstrijd met vijf wapens. Zondag begon het programma al in de voormiddag met een gildemis en een receptie. Na het gildenmaal ’s middags stapten de aanwezige gilden in optocht naar het feestterrein. ‘Dat zogenaamde schoon inkomen is een traditie die herinnert aan de feestelijke aankomst van de deelnemende gilden bij de Landjuwelen enkele eeuwen geleden’, zegt hoofdman Leo Struyven van de Vlimmerse gilde.

Gisteren namiddag waren er wedstrijden gildedansen, vendelen, roffelen en de schieting van de opperkoning. ’s Avonds werden de ereprijzen uitgereikt en mocht de winnende gilde de tinnen kruik die symbool staat voor het Landjuweel in ontvangst nemen. De Sint-Jorisgilde van Nieuwmoer is de laureaat en mag in 2015 het Landjuweel organiseren.

bron: Het Nieuwsblad

Landjuweel op 26 en 27 juni 2010 te Vlimmeren

 

 

Driejaarlijkse koningsschieting te Vlimmeren

    

Op 9 mei 2010, tijdens de driejaarlijkse koningsschieting mocht gildebroeder Peter Daman met drie voorkeurschoten naar de vogel op de staande wip trachten om zijn titel te verlengen. Voordien werden hij eerst met de versierde huifkar afgehaald door de gildeleden van de sint-sebastiaansgilde. Na drie pogingen kwamen de andere gildebroeders aan de beurt. Alleen Rudy Van Roey slaagde hierin en kreeg de breuk met 18 zilveren schilden omgehangen door hoofdman Leo Struyven. Het oudste schild dateert uit 1688. Daar zijn ega ook de taak als koningin aanvaarde was het deze maal niet nodig dat er een haan werd losgelaten onder de gildezusters. Dit is allemaal nog echte gildefolklore, evenals de organisatie van het zeventiende landjuweel op 26 en 27 juni eerstkomend waarop wij iedereen uitnodigen.

Leo Struyven nieuwe hoofdman

leo_struijven

Op 20 januari 2008, tijdens het patroonsfeest van Sint-Sebastiaan, werd Beersenaar Leo Struyven  tot nieuwe hoofdman verkozen van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Vlimmeren. Sinds 1688 is hij de 17e hoofdman van deze handbooggilde. In 1997 werd hij samen met echtgenote José Thielemans folkloristisch traditioneel  ingekozen met erwten en bonen. In 2003 werd hij gekozen tot eerste deken, waardoor een jaar later de Vlimmerse leden zijn patatten kwamen uit doen aan de Houtseweg. Sinds 2005 was Leo penningmeester van de gilde. Ook echtgenote José Thielemans liet zich in Vlimmeren niet onbetuigd, want ze was reeds koningin van 1998 tot 2000, en van 2004 tot 2007. Hiervoor presteerde zij het om een losgelaten  haan met de kop te vatten, iets waar de Vlimmerse gildenzusters niet zo scheutig op waren.  Als voormalig penningmeester van vzw Heemkundig museum Tempelhof, heeft Leo Struyven thans de verantwoordelijkheid over het rijke  Vlimmerse gildenerfgoed. Wij wensen hem dan ook alle succes toe  met deze verkiezing.voor het behoud van historisch erfgoed.

Na 22 jaar afscheid van hoofdman Jan Oostvogels: 1985-2007

oostvogelsjan

Meer dan 200 jaar lang – sinds 1688 – was de Sint-Sebastiaansgilde de enige vereniging in Vlimmeren. Een historiek van deze vereniging werd beschreven door Florent Bosch in het 7e jaarboek van heemkundige Kring De Vlierbes (1985 pagina 86 t/m 125). Het is een boeiende weergave van het Vlimmerse dorpsleven door de eeuwen heen, waar de gilde verstrooiing bracht bij de komst van de bisschop, of bij het bezoek van graaf De Pester, toen hij de Vlimmerse kerktoren liet bouwen in 1770. ‘Schieten en gieten’ zei men wel eens van de gildenleden, maar wat wil je als er maar één vereniging is in het dorp.

In de 20e eeuw kreeg de gilde het moeilijk om te overleven. In 1907 ontstond de schutters-vereniging ‘Moed en Volharding’, wellicht uit de toenmalige Sint-Sebastiaansgilde. In het oude gildenboek vinden wij de laatste inschrijvingen in 1938. Toch staat de gilde nog vermeld op het programma van de stoet van pastoor J. Derboven (1950), en de stoet van de 100-jarige Carolina Vosters (1958). De gilde was slapende, en ontwaakte terug in 1985.

Onder impuls van enkelen, waaronder Jan Oostvogels herrees de gilde in het Vlimmerse verenigingsleven. Als voorzitter van de Heemkundige Kring De vlierbes, en als medestichter van Heemkundig Museum Tempelhof, werd eindelijk ook het Vlimmers erfgoed opgegraven. Het werden 22 zeer succesvolle jaren voor Vlimmeren. Tal van overwinningen bij de boogschutters, en tientallen dansoptredens van in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen tot zelfs in het openluchtmuseum van Bokrijk brachten Vlimmeren aan de top van het gildenwezen.

Vijf jaar was Jan Oostvogels Wethouder in de Hoge Gildenraad der Kempen, deels als penningmeester, deels als houder van het 16e Landjuweel. Niet zonder reden kwam er in Vlimmeren een gildenwijk, met straatnamen als Gildestraat, Boogstraat, Vendelierstraat, Tamboerstraat, Schuttersstraat, Knaapstraat en Landjuweel. Mede door het advies van de hoofdman Jan Oostvogels blijven deze straatnamen in Vlimmeren herinneren aan de oudste vereniging van het dorp: de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde.

Tussen 1986 en 2007 werd het gildenpatrimonium verrijkt en uitgebreid met twee vlaggen, een beeld, een blazoen, een trommel en een zilveren keizersbreuk, stuk voor stuk kunstwerken die eerste prijzen wegkaapten tijdens de keuringsdagen. Zij maken deel uit van Vlimmers erfgoed dat moet bewaard blijven, als getuige van het rijke gildenleven ook in het kleine Vlimmeren.

Is het toeval dat de 16de hoofdman van de gilde ook het 16de Landjuweel heeft gewonnen?

Neen, stuk voor stuk schreven ook onderstaande hoofdmannen een stukje geschiedenis in Vlimmeren, als deel van een dorpsgemeenschap, met veel verantwoordelijkheidszin. Een nieuwe hoofdman zal deze traditie verder zetten, want gildenleven is erfgoed dat ook na 320 jaar niet mag verloren gaan.