Bernadette (kloosternaam Marie-Bernard) Soubirous, Nevers, Frankrijk; maagd, kloosterlinge & mystica; † 1879. Zij werd in 1844 geboren in een arm molenaarsgezin. Naar school ging ze niet; dat kwam er niet van. Bovendien leed ze aan astma. Op 11 februari van het jaar 1858 – ze was dus veertien jaar oudlees meer

Liduina van Schiedam, ook Liduïna, Sint-Liduina, Lidwina of Liedewij genoemd, (Schiedam, 18 maart 1380 – aldaar, 14 april 1433) is een katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en de bekendste Nederlandse heilige. Vanaf Vaticanum II geldt als haar feestdag 14 juni; tot dan toe was het 14 april. Oplees meer

Gemma Umberta Maria Galgani (Camigliano di Capannori, Lucca (provincie), Toscane, 12 maart 1878 – Lucca, 11 april 1903) is een Italiaanse rooms-katholieke heilige. Leven Gemma Galgani was de dochter van Enrico di Carlo Galgani, een arme apotheker en Aurelia Landi. Zij leed veel vanwege haar slechte gezondheid en door hetlees meer

Annunciatie of Maria-Boodschap is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis. In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengellees meer

Waldetrudis van Mons (Cousolre ca. 612 – Maubeuge 9 april ca. 688) is een christelijke heilige. Zij wordt in verband gebracht met de ontstaansgeschiedenis van de Belgische stad Bergen (Mons), waarvan zij de beschermheilige werd. Zij werd geboren in het begin van de 7e eeuw (612?) te Cousolre. Haar ouderslees meer

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten”. De Latijnselees meer

Johannes Baptist de La Salle, Franse naam Jean-Baptiste de La Salle, (Reims, 30 april 1651 – Manoir de Saint-Yvon (buitenwijk van Rouen), 7 april 1719) was een Franserooms-katholieke en heiligverklaarde geestelijke. La Salle stamde uit een juristenfamilie, maar werd in 1667 kanunnik aan de kathedraal van Reims. Vanaf 1670 studeerdelees meer

Francisco Marto, Fátima, Portugal; mysticus; † 1919. Hij werd op 8 juni 1909 geboren in de Portugese plaats Fátima. Samen met zijn zusje Jacinta en hun nichtje Lucia hoedde zij beesten voor thuis. Het drietal werd beroemd doordat de Maagd Maria aan hen verscheen. Voor de eerste keer gebeurde dat op 13lees meer

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feestlees meer

Paaszaterdag (Sabbatum Sanctum in het Latijn) of Stille Zaterdag volgt op Goede Vrijdag. Het is de zaterdag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd en lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest. Deze zaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd, omdat op die dag de klokken niet luidenlees meer

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad,lees meer

De heilige Quirinus van Neuss (ook Quirinus van Rome; † rond 115) was volgens de overlevering een romeins tribuun uit de 2e eeuw, die de martelaarsdood stierf en als heilige wordt vereerd. Het centrum van de verering van Quirinus bevindt zich in Neuss, Noordrijn-Westfalen. Rond de persoon Quirinus ontbreken historischelees meer

Witte Donderdag is in de christelijke religie de donderdag direct voor Goede Vrijdag in de Goede Week. Op Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat verder bestaat uit Goede Vrijdag en Stille Zaterdag die tijdens de paaswake overgaat in het paasfeest. Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus metlees meer

Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt door christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalemlees meer

Jozef (bijgenaamd de Timmerman) geldt in het christelijk geloof als de pleegvader, of voedstervader, van de hoofdfiguur van het christendom, Jezus Christus. Volgens evangelieverhalen was hij ten tijde van Jezus’ geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Matteüs genoemd als zoon vanlees meer

Gertrudis van Nijvel door een Vlaamse meester, rond 1530 Gertrudis van Nijvel (626 – 17 maart 659), ook Geertrui of Gertrud, was een vroeg-middeleeuwse heilige en abdis. Ze groeide uit tot een van de belangrijke heiligen in het noorden van Gallië. Zij verbond de Pepiniden en later de Karolingen metlees meer

Jozef van Arimathea is een persoon die voorkomt in de Bijbel. Hij was, volgens Lucas, een lid van het Sanhedrin, maar oneens met de veroordeling van Jezus. Mogelijk was hij zelfs een aanhanger van Jezus, en de eigenaar van de tuin waarin deze begraven werd. In die tuin lag namelijklees meer

Het Mirakel van Amsterdam is een eucharistisch wonder dat zich volgens de overlevering op 15 maart 1345 in Amsterdam is geschied. Naar aanleiding van dit wonder ontwikkelde zich in de stad een rijk bedevaartsleven rond de daartoe opgetrokken Kapel der Heilige Stede tussen Kalverstraaten Rokin. De overlevering spreekt over eenlees meer

Clemens Maria Hofbauer cssr, Wenen, Oostenrijk; religieus & priester; † 1820. Hij wordt op 26 december 1751 als Jan Dvorák geboren in de Tsjechische plaats Tasswitz (nu: Tasovice, bij Znojmo). Zijn vader is Tsjech – hij had zijn naam verduitst tot Hofbauer; zijn moeder Duitse. Als hij zes is, sterftlees meer

Domenico Savio (Riva bij Chieri, 2 april 1842 – Mondonio, 9 maart 1857) was een leerling van Don Bosco. Hij was 14 jaar oud en studeerde voor het priesterschap toen hij stierf. Savio groeide op in een gezin met tien kinderen. In 1854 ging hij school in het oratorium vanlees meer

Johannes de Deo, (ook van God), Granada, Spanje; stichter & verpleger; † 1550. Op zijn achtste jaar liep hij weg van huis, omdat hij iets van de wereld wilde zien. Hij verhuurde zich als geitenhoeder en werd soldaat. Ten hij na lange jaren weer thuis kwam, hoorde hij dat zijnlees meer

Vibia Perpetua was een jonge vrouw van aristocratische afkomst. Haar vader was een heiden, maar haar moeder en twee broers hadden zich bekeerd tot het christendom. Perpetua zelf en een andere broer waren catechumenen, wat wil zeggen dat ze bezig waren zich voor te bereiden op het doopsel. Perpetua waslees meer

Walburga, Walburgis of Walburg (Devonshire, Wessex, rond 710 – Heidenheim, 25 februari 779) was een dochter van koning Richard van Wessex en een zuster van Willibald van Eichstätt en Winebald. Zij werd non en evangeliseerde vanaf 748 in het huidige Duitsland samen met onder meer Bonifatius en haar broers. Laterlees meer

Aanvankelijk zetelde Petrus in de Syrische stad Antiochië. Later kwam hij naar Rome, de hoofdstad van het toenmalige Romeinse Rijk. Daar onderging hij de marteldood. Zijn opvolgers, sinds de 5e of 6e eeuw ook paus genoemd, zetelen dus op de stoel van Petrus, de eerste der apostelen. Het feest datlees meer

Jacinta (ook Hyacintha) Marto, Lissabon, Portugal; mystica; † 1920. Zij werd op 10 maart 1910 te Fátima in Portugal geboren. Samen met haar broertje Francisco en hun nichtje Lucia hoedde zij beesten voor thuis; zij was de jongste van de drie. Het drietal werd beroemd doordat de Maagd Maria aan henlees meer

Fra Angelico was een kunstschilder die in 1407 op twintigjarige leeftijd intrad bij de dominicanen in de Italiaanse stad Fiesole. Hij vervaardigde uitsluitend religieuze werken. De door hem beschilderde wanden van het San Marcoklooster in Florence zijn wereldberoemd. Hij werd bijgezet in de kerk van Santa Maria sopra Minerva inlees meer

Bernadette Soubirous (Marie-Bernard van Lourdes) (Lourdes, 7 januari 1844 – Nevers, 16 april 1879) is een Frans katholiek heilige. De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord. Bernadette Soubirous woonde met haar ouders in de molen van Boly, het erfstuk van haar moeder Louiselees meer

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.Liturgie[bewerken] Op Aswoensdag laten Rooms-katholiekenlees meer

Met Onze-Lieve-Vrouw van Genade in Pellevoisin worden de verschijningen van Maria aangeduid zoals die volgens de beweringen van Estelle Faguette bij haar hebben plaatsgevonden van 14 februari t/m 8 december 1876 in Pellevoisin te Frankrijk. Estelle Faguette, geboren op 12 september 1843 in Saint-Memmie, nabij Châlons-sur-Marne, dochter van een faillietelees meer

Valentinus van Rome, Italië; priester & martelaar; † 269. Legende Valentinus zou priester zijn geweest ten tijde van keizer Claudius II. Hij was een wijs en deugdzaam man, en stond in hoog aanzien bij zijn medechristenen; zelfs de heidenen hadden groot respect voor hem. Zo drong zijn faam ook doorlees meer

Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette Soubirous de eerste verschijning van ‘een vrouwe’, zoals ze zelf zei. Het meisje was de 14-jarige dochter van een werkeloze molenaar. Ze was arm en zo traag van begrip dat ze niet eens de antwoorden van de katechismus uit haar hoofd kon leren. Oplees meer

Scholastica van Monte Cassino, Italië & Juvigny-sur-Loison, Frankrijk; kluizenares; † ca 543. Zij zou een zus geweest zijn – volgens sommigen zelfs de tweelingzus – van Sint Benedictus († 547; feest 11 juli), de grondlegger van het westerse monnikendom, en stichter van de Benedictijner kloosterorde. Scholastica wordt beschouwd als delees meer

Anna Catharina Emmerich (Flamschen, 8 september 1774 – Dülmen, 9 december 1824) was een Duitse augustines en mystica. Zij is vooral bekend vanwege haar visioenen over het lijden van Jezus Christus en de boeken die de dichter Clemens Brentano over haar schreef. Zij werd in 2004 door de Rooms-katholieke kerklees meer

Apollonia van Alexandrië was een heilige uit Egypte over wie vrijwel alles onzeker is. Haar moeder zou haar gekregen hebben na een vurig gebed tot de Heilige Maria. Ze zou geleefd hebben in de 3e eeuw en in het jaar 249 zou ze gevangen zijn genomen door de heidenen tenlees meer

Amandus zou rond het jaar 594 geboren zijn in de buurt van de Franse plaats Nantes. Vijftien jaar lang schijnt hij het leven van een kluizenaar geleid te hebben te Bourges. Daar zou hij leerling zijn geweest van de heilige bisschop Austregisilis († 624; feest 20 mei). Op zijn 33elees meer

Marthe Robin, Châteauneuf-de-Galaure, Frankrijk; gestigmatiseerde & stichteres; † 1981. Sterfdag 6 februari. Zij werd op 13 maart 1902 geboren in het Franse plaatsje Chateauneuf-de-Galaure. Haar ouders hadden een boerderij. Zij werd ziek en droeg haar lijden op in verbondenheid met de gekruisigde Jezus. Zozeer vereenzelvigde zij zich met Hem dat uiteindelijklees meer

Agatha van Catania; maagd & martelares; † ca. 250. Agatha was, volgens de legende, een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania op Sicilië. Omdat ze weigerde de minnares te worden van een landvoogd liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. Toenlees meer

Sint-Veronica of Berenice was volgens de Acta Sanctorum een christen uit Jeruzalem, die Jezus Christus een doek aanbood om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen terwijl hij zijn kruis te Golgotha opdroeg. Haar naamdag is op Vastenavond, de dinsdag voor Aswoensdag. Ook worden 4 februari (volgens delees meer

Blasius (overleden vermoedelijk circa 316) is een heilige in de Rooms-Katholieke Kerk en ook in de oosters-orthodoxe kerken. Er is niet veel over hem bekend anders dan door latere legenden. Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij zou een marteldood gestorven zijn. Beschermheilige   Blasius islees meer

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de “Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer datlees meer

Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d’Asti (nu: Castelnuovo Don Bosco). Voor zijn tijd had hij bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. Hij maakte gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het evangelie. Hij konlees meer

Thomas van Aquino werd rond 1225 geboren in het Italiaanse plaatsje Roccasecca bij Aquino. Hij was de jongste zoon van graaf Landulfo van Aquino. Voor zijn vorming werd hij toevertrouwd aan de benedictijner monniken van het nabijgelegen klooster Monte Cassino. Maar na enige tijd voelde hij zich aangetrokken tot delees meer

Angela de Merici werd geboren in een plaatsje aan het Gardameer. Ze trad toe tot de derde orde van de Franciscanen. Ze gaf godsdienstles aan de kinderen van haar dorp. Nadat ze verhuisd was naar Brescia nam ze steeds meer kinderen onder haar hoede. Enkele gelijkgezinde vrouwen sloten zich bijlees meer

We horen voor het eerst van Paulus als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus (zo heette Paulus vóór zijn bekering). Hem was er, als rechtgeaarde orthodoxe jood, dan ook alles aan gelegen omlees meer

De heilige Franciscus van Sales (Kasteel Sales bij Thorens, 21 augustus 1567 – Lyon, 28 december 1622) was bisschop van Genève en Annecy, ordestichter en mysticus. Hij is een katholieke heilige en kerkleraar. Franciscus werd geboren uit een adellijke familie. Na een uitgebreide universitaire opleiding in onder meer Parijs enlees meer

Agnes moet in de negentiger jaren van de 3e eeuw geboren zijn. Op haar dertiende jaar verwierf zij de kroon van het martelaarschap, omdat zij als maagd aan haar geloof in Christus trouw wilde blijven. Volgens de legende werd zij eerst in een bordeel gezet, maar haar naaktheid werd bedektlees meer

Voor zijn huwelijk, koos de joodse Alphonse Ratisbonne ervoor een jaar te reizen. Tijdens zijn verblijf in Rome ontmoet hij een voormalige studiegenoot, zoon van de baron De Bussieres. Op een avond dineert Alphonse bij deze baron. Hij krijgt de Wonderdadige Medaille te zien en de opdracht om met delees meer

Met Maria Moeder van Hoop te Pontmain wordt de verschijning van Maria aangeduid waarvan werd beweerd dat deze op 17 januari 1871 werden gezien door de twee broertjes Eugene en Joseph Barbedette en Francoise Richer en haar nichtje Jeanne Marie LeBossein de Franse plaats Pontmain. Pontmain 17 januari 1871 inlees meer

Antonius werd geboren als kind van rijke ouders. Toen Antonius twintig jaar was, stierven zijn ouders. Hij gaf alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. Later voegden andere christenen zich bij hem en vormden een van de eerste gemeenschappen van monniken in zijnlees meer

Arnold Janssen werd op 5 november1837 geboren te Goch aan de Rijn als zoon van een gewone transportondernemer. Hij werd priester in het bisdom Münster. Hij was gegrepen door het ideaal van de missie. In deze lijkt hij op zijn Franse tijdgenote Theresia van Lisieux: hoewel zij hun eigen landlees meer

Banneux is een bekend Mariabedevaartsoord. Het bedevaartsoord ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 – 2 december 2011) verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (“Maagd van de Armen”) had genoemd.lees meer

Petrus (Peerke) Donders werd te Heikant, een buurtschap nabij Tilburg, geboren op 27 oktober 1809 uit zo’n gezin waar ze de ene klap na de andere te verduren krijgen: ze waren straatarm, vader verloor in korte tijd drie keer zijn vrouw, onder wie de moeder van Peerke, en bovendien stiervenlees meer

De heilige Remigius van Reims (Cerny-en-Laonnois, ca. 437 – Reims, 13 januari 533) was bisschop van Reims. Volgens de getuigenis van Gregorius van Tours doopte hij Clovis I, diens twee zusters Abboflede en Lantechilde, en ongeveer 3000 Frankische krijgslieden op kerstdag van 496. Dit jaartal, alhoewel traditioneel, wordt echter nietlees meer

De heilige Broeder André, eigennaam Alfred Bessette (Quebec, 9 april 1846 – Montreal, 6 januari 1937) trad in 1871 in bij de Congregatie van het Heilig Kruis en werd portier, boodschapper en misdienaar in het Notre Dame College in Montreal. Broeder André legde een bijzondere verering voor de Heilige Jozeflees meer

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis (Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning derlees meer

Karel Houben werd op 11 december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Hij volgde de middelbare school in Sittard, voor die tijd een zeldzaamheid. Na zijn militaire dienst trad hij in bij de passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezondenlees meer

Het feest van de H. Maria, Moeder van God (Sanctae Dei Genetricis Mariae in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van Kerstmis. Op die dag viert de Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God islees meer

Het feest van de Onnozele Kinderen of Onschuldige Kinderen wordt op 28 december gevierd. Op die dag herinnert de Katholieke Kerk zich het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem, die op last van koning Herodes de Grote werden gedood (Mattheus 2:16-18). De katholieke traditie leert dat Herodes in zijnlees meer

Johannes was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus, waarover in het Nieuwe Testament geschreven wordt. Hij was volgens de Bijbel de zoon van een visser genaamd Zebedeüs en de broer van Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus bezig waren hun visnetten te herstellen, werden zij door Jezuslees meer

De Heilige Stefanus geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. Hierdoor konden de apostelen zich concentreren op preken en lesgeven. Hij werd gestenigd na in Jeruzalemlees meer

Kerstmis of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.lees meer

Canisius werd geboren in 1521 als Peter Kanis. Hij was de zoon van burgemeester Jacob Derickszn Kanis en Jelis van Houweningen. Zijn moeder overleed op zijn vijfde en zijn vader op zijn drieëntwintigste. Na zijn Latijnse school in Nijmegen studeerde hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin delees meer

Johannes van het Kruis o.carm., Ubeda, provincie Jaén, Spanje; kloosterling & mysticus; † 1591. Juan de Santa María de Yepes (Johannes van het Kruis) werd op 24 juni 1542 geboren in het Spaanse plaatsje Fontiveros bij Salamanca als zoon van een wever. Als jong volwassene ging hij zieken verplegen inlees meer

Zij is rond het jaar 286 te Syracuse op het eiland Sicilië geboren. Volgens de legende bezocht zij met haar zieke moeder Eutychia het graf van de heilige Agatha († ca 253; feest 5 februari); dat lag niet ver van Syracuse in de plaats Catania. Toen moeder op wonderbare wijzelees meer

Twee jaar nadat Hernan Cortes in 1519 voet op Mexicaanse bodem had gezet, was het rijk van de Aztekenindianen volkomen veroverd. De indianen werden slaven. Vaak moesten zij onder dwang overgaan tot de godsdienst van hun meesters, het katholieke geloof. De kerk die in het kielzog van de veroveraars Christuslees meer

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat met een hoogfeest gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd enlees meer

De heilige Ambrosius van Milaan (Augusta Treverorum (het huidige Trier), 339 – Milaan, 4 april 397) was een kerkvader. Hij was bisschop van Milaan, en schreef veel werken over de Kerk. Leven Ambrosius werd geboren in Augusta Treverorum (het huidige Trier), waar toen de keizer van het West-Romeinse Rijk resideerde.lees meer

Nicolaas van Myra (geboorte- en sterfjaar onbekend, waarschijnlijk geboren omstreeks 280 te Patara in Lycië en overleden op 6 december in 342 of 352) was in de 4e eeuw bisschop te Myra, de toenmalige hoofdplaats van Lycië in Klein-Azië. Hij werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in tallees meer

De H. Barbara († 206?) is een christelijke heilige en martelares. Zij is een van de veertien Noodhelpers. Er is vrij weinig met zekerheid gekend over de heilige Barbara. Ook het jaar van haar dood is onzeker. Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, slootlees meer

Johannes van Damascus, kerkvader; † ca 749. Hij moet rond 650 geboren zijn in de Syrische stad Damascus als zoon van een zogeheten ‘logothètes’ aan het hof van de kalief: iemand die de belangen behartigde van de door de moslims onderworpen christenen. Zijn opleiding kreeg de jonge Johannes van eenlees meer

Franciscus Xaverius (Javier, 7 april 1506 – Shangchuan, 3 december 1552), eigenlijk Francisco de Yasu de Azpilicueta y Xavier, was een Spaanse jezuïeten-missionaris uit Navarra (ooit het centrum van oost-Baskisch Spanje) die een belangrijke rol speelde in de opbouw van de missie in Zuid- en Oost-Azië. Xaverius werd geboren inlees meer

Andreas Apostel, Patras, Griekenland & Constantinopel, Klein-Azië; martelaar; † ca 69. Andreas was afkomstig uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea, de noordelijke provincie van Palestina. Rond het jaar dertig had hij zich aangesloten bij de leerlingen van Johannes de Doper, die preekte aan de Jordaanlees meer

Cathrine (doopnaam Zoé) Labouré, Parijs, Frankrijk; kloosterlinge & mystica; † 1876. Zij werd op 2 mei 1806 geboren te Fain-lès-Moutiers aan de Franse Côte d’Or als dochter van een welvarende boer. Al heel vroeg verloor zij haar moeder. Van dat moment nam zij steevast haar toevlucht tot de Moeder Gods.lees meer

De heilige Oda (c. 680 – Sint-Oedenrode, 726) was een Ierse of Schotse blinde koningsdochter, die genezen werd nadat ze het graf van de heilige Lambertus van Maastricht in Luik bezocht had. Haar vader wilde haar vervolgens uithuwelijken maar ze vluchtte naar de Brabantgouw, waar ze zich na een aantallees meer

Johannes (Jan) Berchmans (Diest, 13 maart 1599 – Rome, 13 augustus 1621) was een Vlaams jezuïet en is een rooms-katholiekeheilige. Leven Berchmans werd geboren in de tegenwoordig naar hem vernoemde Sint-Jan Berchmansstraat in Diest, als oudste zoon uit een gezin met vijf kinderen. Zijn geboortehuis is omgebouwd tot kapel enlees meer

Catharina van Alexandrië († 25 november 307) behoort tot de populairste heiligen van de Middeleeuwen. Door de geschiedenis heen is haar oorspronkelijk Griekse biografie (ca. 6e eeuw) zeer verweven geraakt met volksverhalen en nieuwe legenden; alleen op basis van de meest oorspronkelijke teksten kan iets betrouwbaars over haar leven gezegdlees meer

De heilige Trudo (gestorven in 693) is de stichter van de stad Sint-Truiden en een heilige van wie de naamdag op 23 novemberwordt gevierd. Trudo was de zoon van Adela, lid van de hertogenfamilie van Austrasië. Reeds op jonge leeftijd leidde hij een devoot leven, en ontmoette hij Remaclus, delees meer

Felicitas van Rome is een heilige uit de tweede eeuw. Haar feestdag is 23 november. Ze zou de moeder geweest zijn van de zeven zonen, die op 10 juli vereerd worden. Felicitas en de zeven broeders waren de beschermheiligen van het klooster Germania in Thesinge. Volgens de Legenda Aurea (13elees meer

Cecilia (Latijn: Caecilia) (? – omstreeks 230) is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in delees meer

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd.lees meer

Elisabeth van Thüringen of Elisabeth van Hongarije (Sárospatak, 7 juli 1207 – Marburg, 17 november 1231), landgravin van Thüringen, is een populaire heilige in de Rooms-Katholieke Kerk. De heilige Elisabeth van Thüringen werd geboren in Sárospatak in Hongarije in 1207. Zij was de dochter van Andreas II van Hongarije (1175–1235)lees meer

Maarten (Latijn: Martinus) van Tours (Szombathely (Savaria), ca. 316 – Candes, 8 november 397), veelal Sint-Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij was bovendien een van de populairste heiligen in de Middeleeuwen. Zijn feestdag valt op 11 november.lees meer

Op 18 juli 1880 wordt Sabeth Catez geboren in een militair kamp. De kleine kapiteinsdochter heeft een wilskrachtig temperament, onstuimig zelfs, soms geweldig. “ Een woedebui- omwille van haar pop als kerstekindje- in een Eucharistieviering…” kan ze niet beheersen. Ze kent haar natuur maar ze staat open voor Jezus. Zelees meer

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”. Opleiding tot priester Willibrord werd geborenlees meer

Zij werd als adellijk meisje geboren te Scheps aan de Nete, vlakbij Balen, België. Zij wilde haar leven geheel aan God toewijden. Toen na de dood van haar moeder een stiefmoeder in huis kwam, ontstonden tussen haar en Odrada steeds meer wrijvingen. Zo wil het verhaal dat zij eens hetlees meer

Carolus Borromeus werd op 2 oktober 1538 geboren in het Italiaanse plaatsje Arona, gelegen aan het Lago Maggiore. Reeds op 23-jarige leeftijd was hij kardinaal en aartsbisschop van Milaan. Hij is een van de kopstukken van de katholieke Contra-Reformatie. Zo verscheen van zijn hand in 1566 de eerste Romeinse catechismus. Zijnlees meer

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hertlees meer

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk datlees meer

Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder katholieken en anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Oosters-Orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren, mogelijk in navolging van delees meer

Simon, ook wel Simon de Zeloot of (om hem te onderscheiden van Simon Petrus) Simon Kananaios genoemd, was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus waarover weinig meer bekend is dan zijn naam. De naam van Simon komt in alle synoptische evangeliën en Handelingen voor in de lijst metlees meer

Crispinus en Crispinianus (in het Nederlands ook wel C(h)rispijn en C(h)rispiniaan) zijn twee 3e-eeuwse heiligen. Ze zijn de patroonheiligen van de schoenmakers, de leerlooiers en de orthopedisten. Hun feestdag is 25 oktober. Ze waren twee broers uit een voornaam Romeins geslacht. Tijdens de christenvervolging door Diocletianus vluchtten zij naar Gallië,lees meer

Paus Johannes Paulus II, Latijn: Ioannes Paulus PP. II, geboren als Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 18 mei 1920 – Vaticaanstad, 2 april 2005), was een Pools priester die aartsbisschop en kardinaal werd en uiteindelijk op 16 oktober 1978 werd verkozen tot 264ste paus van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij was delees meer

Ursula van Keulen († 383) was een koningsdochter uit de 4e eeuw die later heilig werd verklaard. Ze is patroonheilige van de leraressen en schoolkinderen. Ze wordt aangeroepen tegen oorlog en voor een goed huwelijk. Haar feestdag valt op 21 oktober. Volgens de Legenda aurea was Ursula de beeldschone, wijzelees meer

Paulus van het Kruis (Ovada, 3 januari 1694 – Rome, 18 oktober 1775), eigenlijk Paolo Francesco Danei, was een heilig Italiaanspriester. Hij stichtte in 1720 de congregaties van de passionisten en passionistinnen. Samen met zijn broer Giovanni Batista trad Paulus van het Kruis op als missionaris onder de verarmde bevolkinglees meer

Lucas (Grieks: Λουκάς, Loukas) is volgens de traditie de schrijver van het Evangelie volgens Lucas en van Handelingen, het derde en het vijfde boek van het Nieuwe Testament. De vroegste vermelding van Lucas is te vinden in Paulus’ brief aan Filemon. Ook wordt hij genoemd in de brief aan delees meer

Ignatius van Antiochië (geboren tussen 35 en 50 na Christus – gestorven tussen 110 en 117) was bisschop van Antiochië in Syrië, waartoe hij in 69/70 werd aangesteld. Hij wordt gerekend tot de apostolische vaders. Hij stierf tussen 110 en 117 in Rome de marteldood. Hij heeft zijn naamdag inlees meer

Gerardus Majella (Muro Lucano, 23 april 1726 – Caposele, 16 oktober 1755) is een rooms-katholieke heilige. Zijn naamdag is 16 oktober. Majella werd in 1726 in Muro Lucano, nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonderlees meer

Margaretha-Maria Alacoque (Verosvres, 22 juli 1647 – Paray-le-Monial, 16 oktober 1690) was een Frans religieuze, mystica en heilige. Zij heeft door haar werk vormgegeven aan de devotie tot het Heilig Hart. Leven Margaretha-Maria leed in haar kindsheid aan kinderverlamming en zou daarvan op onverklaarbare wijze zijn genezen. Zij zou inlees meer

Theresia van Ávila, oorspronkelijke Spaanse naam: Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada (Ávila, 28 maart 1515 – Alba de Tormes (bij Salamanca), 4 oktober 1582) was een mystica die later heilig is verklaard. Haar feestdag is jaarlijks op 15 oktober (eveneens de eerste dag van de gregoriaanse kalender, die inlees meer

Paus Johannes XXIII, geboren als Giuseppe Angelo Roncalli (Sotto il Monte Giovanni XXIII bij Bergamo in Italië, 25 november1881 – Vaticaanstad, 3 juni 1963), stond als paus aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk van 1958 tot 1963. Hij werd op 3 september 2000 door paus Johannes Paulus II zaliglees meer