De SGP, de oudste partij van Nederland, bestaat honderd jaar. Premier Rutte komt de partij vandaag feliciteren op het jubileumcongres. In een eeuw groeide de ‘wereldmijdende’ SGP uit tot een partij die ertoe doet op het Binnenhof. Veel is er veranderd, aan de standpunten. Maar niet aan de beginselen. Watlees meer

When someone is new to the Church, meeting his Mother might take a while. And that’s OK. It was a particularly mind-twisting conversation. A Protestant man on his way into the Church told me how much he loved praying to the saints. He loved the idea of saints being patronslees meer

Hoeveel mag een herinnering kosten? Wie is bereid een nagedachtenis per opbod te verkopen, waar wordt historisch besef per ons afgerekend? Het valt niet mee het immateriële op waarde te schatten in een maatschappij die nut uitdrukt in geld, maar soms leidt het tot wel heel armzalige toestanden. Actuele bewijsstukken:lees meer

Hoe is het mogelijk dat paus Franciscus zo’n grote fout maakte? Het was allemaal laster, de verhalen over die Chileense bisschop die geweten zou hebben van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken in zijn land, zei de paus in januari. Hij was er zeer stellig over. Bovendien, wilde de paus weten,lees meer

Studenten theologie zijn gemiddeld genomen orthodoxer dan vorige generaties. Ze hebben een stevig, vastomlijnd geloof, vaak in combinatie met behoudende opvattingen over vrouwen en homoseksualiteit. Onderzoek met cijfers is er niet. Maar de laatste vijf à tien jaar ziet Joke van Saane, hoogleraar godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit onder haarlees meer

een treffende post op de weblog van IngridAiram. Ze heeft helemaal gelijk! Vanochtend zijn we voor de verandering eens wezen kerken in de lokale parochie. Fietsafstand en met dit mooie weer was het heerlijk met de familie samen te kunnen fietsen. Geen crèche in deze kerk, dus onze grote kleine meidlees meer

In dit Liduinajaar van Schiedam (2015) ging PopUpTv op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was Liduina? Laurens Priester van gemeentearchief neemt ons mee in de geschiedenis van Schiedam. Liduina van Schiedam, ook Liduïna, Sint-Liduina, Lidwina of Liedewij genoemd, (Schiedam, 18 maart 1380 – aldaar, 14 april 1433)lees meer

In een kosmopolitische wereldstad als Amsterdam is religie bezig met een opmars. Tijd om de angst voor religie overboord te zetten, betoogt Yvonne Zonderop. ‘Er zijn in Zuidoost meer kerken dan cafés,’ schreef Patrick Meershoek een tijdje geleden. Hij legde de vinger op een ontwikkeling die veel mensen lijkt telees meer

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot het hoofd, eerbiedig knielt en nijgt. Het orgel ruist en schraagt de lofgezangen die zwellen in de beuk – bede die aemt en zweeft, wierlees meer

Er lijkt een beweging gaande richting een verwijsplicht voor artsen die zelf niet aan een abortus willen meewerken. Dat is zeer zorgelijk. Ook al is het recht op abortus in Nederland breed geaccepteerd, toch hebben mensen regelmatig gewetensbezwaren bij medewerking eraan, of wroeging erna. Dat kan ook niet anders, wantlees meer

Nederland heeft wat al te radicaal afgerekend met het christendom, vindt de ‘niet-belijdende’ Yvonne Zonderop. ‘Ik zie religie als een bron van rijkdom.’ Yvonne Zonderop weet dat er iets aan de hand is als ze om zich heen signalen opvangt die, schijnbaar toevallig, in eenzelfde richting lijken te wijzen. Haarlees meer

In het dorp waar ik als kind opgroeide, waren de protestantse kerken voor mij onbekende, naamloze gebouwen. Niet eens geheimzinnig of zo. Ze interesseerden me niet. Wij waren katholiek. De enige keren dat wij thuis een protestantse kerk betraden, was als er verkiezingen waren. Dan was de gereformeerde kerk inlees meer

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.   Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwigelees meer

Antoon Hurkmans was achttien jaar bisschop van Den Bosch. Wegens ziekte kreeg hij van paus Franciscus in 2016 vervroegd ontslag. Maar hij knapte weer op, en is sinds anderhalf jaar rector van de Nederlandse Friezenkerk in Rome. Dagelijks loopt de 73-jarige Hurkmans van zijn appartement in het centrum van Romelees meer

“… niet enkel een samenkomst van een groep die zelf haar viering maakt… wij staan… door de deelname aan het treden van Jezus voor de Vader… ook in de gemeenschap van de heiligen. Ja, het is in zekere zin de liturgie van de hemel.” Joseph Ratzinger / paus Benedictus XVIlees meer

Twee schijnbaar willekeurige nieuwsberichten van de afgelopen dagen. André Rieu speelde afgelopen dinsdagavond gewoon zijn concert in Tel Aviv, ondanks de protesten van Palestijnse artiesten en organisaties. Critici meenden dat Israël de shows zou gebruiken om de aandacht af te leiden van de onderdrukking van de Palestijnen. Op dezelfde daglees meer

We know directly from Saint Paul that Greek philosophers thought the Resurrection was a curious absurdity. Politicians more pragmatically feared that it would upset the whole social order. One of the earliest Christian “apologists,” or explainers, was Saint Justin Martyr who tried to persuade the emperor Antoninus Pius that Christianitylees meer

De ene koers werd afgesloten in Jeruzalem, de andere eindigt opnieuw in Oudenaarde. De ene koers duurde drie jaar — althans als we tellen vanaf het moment dat de kopman en zijn ploeg de baan opgingen. De andere koers, ‘Vlaanderens Mooiste’, duurt nog geen dag. Dat verschil alleen al zoulees meer

‘Ik beken: ik ben een student van die jaren’, schrijft Antoine Bodar over de jaren zestig. Hij kijkt er met afgrijzen op terug. Vijftig jaar geleden, in 1968, vond de studentenrevolte in Parijs plaats met bezetting en vernieling, een jaar later gevolgd door die van Amsterdam met bezetting en vernieling.lees meer

De herhaalde bevestigingen van het Nieuwe Testament dat Jezus is opgewekt uit de doden” (1 Kor. 15, 20) 1 2 , veronderstellen dat Hij voorafgaand aan de verrijzenis in het verblijf van de doden vertoefd heeft. Dat is de eerste betekenis die de prediking van de apostelen gegeven heeft aanlees meer

In de bossen van Mol-Achterbos bevinden zich de ’15 Kapelletjes’, een uitbeelding van de vijftien staties van de Kruisweg van Jezus. Het betreft 14 kleine kapelletjes op rij, die in 1815 werden gebouwd door pater Helsen van Geel, met medewerking van de bewoners van Achterbos. Het vijftiende kapelletje is allees meer

De eerste Priester las Zijn Lijdensmis niet in een van onze oude Kathedralen, waar wierookmist voor vonkelende vensters blijft spelen in gezeefde zonnestralen. En de eerste Priester zong Zijn Passiemis niet bij klank van orgel of cimbalen, maar midden onder schimpende soldaten, bij spot en vloek in allerlanden talen. Delees meer

“The central fact of the past fifty years is the vast impoverishment of the spiritual life of Catholics as a result of the liturgical revolution. The tradition of the Church had enriched the life of the faithful with a great wealth of spiritual aids: the intimate devotion of low Masslees meer

Litanie tot de H. Jozef Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.. Christus, verhoor ons. God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons. God, Heilige Geest, ontferm U over ons.lees meer

Adoro te devote, latens Deitas, Quæ sub his figuris vere latitas; Tibi se cor meum totum subjicit, Quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus in te fallitur, Sed auditu solo tuto creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius; Nil hoc verbo veritátis verius. In cruce latebat sola Deitas, At hiclees meer

En zo geschiedde het dat ik mijzelf dit weekeinde terugvond in een Nederlands gezelschap op het Piazza del Popolo in Rome, en dat zich tussen deze mensen een gesprek ontspon over het begrip genade, omdat de zon precies begon te schijnen op het moment dat we toe waren aan eenlees meer

Paus Franciscus zetelt vandaag exact vijf jaar in het Vaticaan. Een flink deel van de 1,2 miljard gelovigen houdt van de kerkvorst. Hij wordt door hen toegejuicht als was hij een popster. Critici vinden dat hij te ver gaat, en te snel. De euforie was groot: op 13 maart 2013lees meer

gelezen op de website van pastoor C Mennen De Duitse bisschoppenconferentie heeft voor afzonderlijke gevallen toegestaan dat protestanten in een gemengd huwelijk te communie gaan. Ik heb daar al over geschreven in mijn column “de retorische truc”. Hieronder volgt de weergave van een gesprek rond dit thema met kardinaal Brandmüllerlees meer

gelezen op de website van pastoor C Mennen Mensen van mijn leeftijd die Vaticanum II citeren alsof het bestaan van de Kerk ervan afhangt, vergeten nogal eens, dat het alweer bijna zestig jaar geleden is, dat het Concilie gehouden is en dat veel jonge mensen, theologiestudenten in het algemeen enlees meer

In de jongste editie van het gelijknamige populaire weekblad, brengt Donald Duck een bezoekje aan een kerk, samen met Kwik, Kwek en Kwak. De katholieke cultuurtheoloog en Duck-fanaat Frank Bosman reageert enthousiast: “In al die getekende jaren heb ik de familie Duck zelden tot nooit een kerk in zien gaan.”lees meer

Een in Israël opgegraven mozaïek uit 230 na Christus noemt Jezus expliciet ‘God’. Het is een van de vroegste aanwijzingen dat christenen Jezus al in de eerste eeuwen als God erkenden. Deze week is bekendgemaakt dat het vloermozaïek (voor het eerst) publiekelijk te zien zal zijn in een nog telees meer

When Erin Bullock steps in front of the altar at the Cathedral of St. Matthew the Apostle in Washington, she is there to sing parts of the liturgy and to guide members of the congregation through song. Her role as cantor at the church is as visible as the priest’slees meer

This year marks the 50th anniversary of the publication of Humanae Vitae, Pope Paul VI’s controversial statement condemning artificial birth control. In July 1968, he published the encyclical even though an overwhelming majority of the Pontifical Commission for the Study of the Problems of Population, Family and Birth supported alees meer

gelezen op de website van pastoor C Mennen Kardinaal Gerhard Müller, de door paus Franciscus ontslagen prefect van de Congregatie voor de geloofsleer, heeft in een interview met de “Tagespost” de uitdrukking “in bepaalde gevallen” een “retorische truc” genoemd. Die uitspraak is mij uit het hart gegrepen. De kardinaal doeldelees meer

Frank G. Bosman  Ik kan het niet helpen, maar steeds als ik naar de tv-serie De Luizenmoeder kijk, zie ik een rooms-katholieke variant voor me: De Luizenpastoor, zonder luizen, maar wel veel herkenbaar klein leed en grote irritaties op Gods aards-erf. De klucht speelt zich af in de parochie vanlees meer