“Alleen mensen die van de Kerk houden, hebben het recht haar zwakke plekken te belichten. Vooringenomen antikerkelijken en mensen die niets over de Katholieke Kerk>>>

Have you noticed how many Catholics seem to have forgotten purgatory? When a loved one dies they say, “Aunt Hilda has gone to be with>>>

“De kasten van de Index (van de verboden boeken – red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal.”>>>

“In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma’s die de Kerk onderwijst>>>

Poorly formed Catholics become Protestants. And well-formed Protestants become Catholics. Dr. David Anders.>>>

In light of the continuous and insisting pressure on the Catholic Church (also in relation to the upcoming 2019 Pan-Amazon Synod) to let go of>>>

In de voormalige synagoge aan de Turfmarkt te Gouda woonde ik vorige week de presentatie bij van Peter Hitchens’ boek ”Opstand tegen God”, een vertaling>>>

“In de oude mis sprak men van hart tot hart – cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt.>>>

“Kerken mogen niet verworden tot louter musea, maar dienen plekken te zijn van levendige geloofsbeleving. Daarom is het goed om catechetische rondleidingen aan te bieden.”>>>

“De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit>>>

“Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis – actie in plaats van contemplatie.” Bryan Houghton>>>

Het is een beproefd tv-recept: verschillende werelden bij elkaar brengen in de hoop op clashes, nieuwe inzichten en zoveel mogelijk tranen van ellende én ontroering.>>>

In zijn boek ‘Zeg het tegen God’ beschrijft de Italiaanse benedictijner monnik Luigi Gioia hoe je het beste kan bidden. ‘Gebeden hoeven niet eindeloos lang>>>

In de meivakantie gingen wij als gezin met de trein een dagje naar ’s-Hertogenbosch. We bezochten daar de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist. Deze kathedraal>>>

“Het is met geloof als met je huidskleur”, zo schreef Stephan Sanders pas in Trouw, “je staat niet elke dag op om jezelf ermee te>>>

De katholieke kerk lukt er niet om het verlies aan populariteit om te keren. Daarvoor kunnen verschillende redenen worden geciteerd, maar in grote mate moet>>>

De verschillen tussen katholieken en protestanten hoeven niet weggepoetst te worden, maar de neocalvinistische ChristenUnie kan veel leren van de katholieke sociale traditie. “Katholiek denken>>>

Hij stimuleerde actief de contacten tussen christenen en moslims, deed een cursus reanimeren en regelde beveiligers bij eerstecommunievieringen. Pastoor Erik Seidel van de Lambertusparochie in>>>

Weer een klein stormpje in tendentieuze krantenkoppen: “Paus tegen homoseksueel: God heeft je zo gemaakt en Hij houdt van jou” (o.m. de Volkskrant, de Standaard).>>>

Over de merkwaardige verstrengeling van staat en religie die zich op dat moment op miljoenen tv-schermen ontrolde was nauwelijks een kritische noot te horen, of>>>

Een grappige titel niet? Ware het niet dat er binnen de kerkelijke muren ook mensen rondlopen die proberen zand in de ogen van de gelovigen>>>

Je moet wel heel erg op Mars of Venus wonen wil je niet de brieven van enkele bisschoppen en priesters en de commotie eromheen meegekregen>>>

Prof. Thomas Stark: Eminentie. ik wil u bedanken dat u tijd neemt voor dit interview. Als eerste zou ik u willen vragen: er wordt al>>>

O Naam, zo zoet in d’oren van wie Maria mint. O Naam, zo innig dierbaar aan ’t harte van haar kind. Geef dat uw Naam,>>>

De Duitse bisschoppen­confe­rentie heeft onlangs een pastorale handreiking samengesteld “über konfessionsverschiedene Ehen und eine gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie”. Nadat een zevental Duitse bisschoppen hierover>>>

Moderniseringen zijn op enkele jaren jaren verouderd. Als ze daar te sterk aan toegeeft, dan geeft de Kerk haar boventijdse schat prijs. En verandert ze>>>

Er is een nieuwe kerk. Streng, genadeloos, onverbiddelijk. Kolonialisme, slavernij en racisme, het komt allemaal door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. >>>

Gelezen op de website van pastoor C Mennen De kleurloze, altijd grijze aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft plotseling kleur gekregen. Hij is ineens felroze gekleurd, een>>>

gelezen op de website van pastoor Mennen Soms verwijt ik bisschoppen, ook de Nederlandse bisschoppen, lafheid, niet zozeer in het getuigen van de waarheid maar>>>

Wanneer kardinaal Eijk wederom, maar nu met nog meer kracht, het functioneren van het pontificaat bekritiseert, is er m.i. echt iets aan de hand. Kardinaal>>>

Ik mis in het moderne katholicisme de gewijde sfeer die je in de moskee wel nog ontdekt en waar de christelijke viering vroeger van doordrongen>>>

The Decomposition of Pope Francis’ reign continues. In light of what Onepeterfive has shown in the recent past concerning Pope Francis’ close advisors – Cardinals>>>

“Indien slechts een handvol Katholieken, trouw aan de Traditie, zou overblijven, dan nog zijn zij de ware Kerk van Jezus Christus” Sint Athanasius>>>

During this Lenten season, an antique photograph capturing a scene of a muddy village road made its rounds across Facebook. The photograph wasn’t visually striking>>>

The critique by Cardinal Marx of the new Bavarian prime minister’s decree to place crosses in all state offices received enormous attention in the media>>>

Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel; De takken van de grote linde deinen rondom de veldkapel; Maria hoort de zoete>>>

Als ik een klokje was, blij zou ik luiden. Dit zou ik overal vrolijk beduiden. Ave, ave, ave Maria. Als ik een vogel was, luid>>>

The Italian pediatrician who gave up her life for her unborn child in 1962 is inspiring crucial new pro-life efforts across the country. The name>>>

De toegenomen openheid en nieuwsgierigheid naar het christelijk geloof die Yvonne Zonderop beschrijft in haar boek, wordt herkend door Alain Verheij en Claartje Kruijff. ‘We>>>

Het nieuwste schrijven van paus Franciscus is een ongekend praktische gids voor de moderne gelovige, schrijft Anton ten Klooster, promovendus aan de Tilburg School of>>>

De Kerk viert vandaag Roepingenzondag, waarmee het aandacht wil vestigen op het godgewijde leven. Javier Olivera en Maria Guiomar stonden op het punt om te>>>

When someone is new to the Church, meeting his Mother might take a while. And that’s OK. It was a particularly mind-twisting conversation. A Protestant>>>

Studenten theologie zijn gemiddeld genomen orthodoxer dan vorige generaties. Ze hebben een stevig, vastomlijnd geloof, vaak in combinatie met behoudende opvattingen over vrouwen en homoseksualiteit.>>>

In dit Liduinajaar van Schiedam (2015) ging PopUpTv op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was Liduina? Laurens Priester van gemeentearchief neemt ons>>>

In een kosmopolitische wereldstad als Amsterdam is religie bezig met een opmars. Tijd om de angst voor religie overboord te zetten, betoogt Yvonne Zonderop. ‘Er>>>

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot>>>

Er lijkt een beweging gaande richting een verwijsplicht voor artsen die zelf niet aan een abortus willen meewerken. Dat is zeer zorgelijk. Ook al is>>>