“Er zijn in de Verenigde Staten niet meer dan honderd mensen die de Rooms-Katholieke Kerk haten; maar er zijn er miljoenen, die haten wat zij>>>

Il est quand même inouï que, dans quantité de cas, l’organiste soit subordonné à un animateur parfois incompétent en musique – recruté parmi les paroissiens>>>

Het gebruik van de Latijnse taal … is een duidelijk en voornaam teken van eenheid en een doeltreffend middel tegen allerlei bederf van de ware>>>

Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die>>>

Een devotie die bijzonder verbonden is met die van het Onbevlekt Hart van Maria is die van de eerste vijf zaterdagen. Deze devotie gaat terug>>>

Te Deum laudamus; te Dominum confitemur.Te æternum Patrem omnis terra veneratur.Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates,Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:Sanctus, Sanctus,>>>

O Kersnacht, schooner dan de daegen,Hoe kan Herodes ’t licht verdraegen,Dat in uw duisternisse blinckt,En wort geviert en aengebeden?Zijn hooghmoed luistert na geen reden,Hoe schel>>>

■ CNA ■ It is interesting that in her appearances at Lourdes, Fatima and other locations, the Mother of God repeatedly recommends praying the Rosary.>>>

O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos Domine Deus noster.>>>

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.>>>

“In een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het Allerheiligste Sacrament vereerd wordt” Heilige Pierre-Julien Eymard (1811 – 1868)>>>

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.>>>

O clavis David, et sceptrum domus Israel: qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in>>>

O radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.>>>

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio>>>

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.>>>

■ Cardinal Joseph Ratzinger ■ Whether it is Bach or Mozart that we hear in church, we have a sense in either case of what>>>

Rik Torfs in Knack: ‘Een kerkdienst verbindt mij met generaties en generaties mensen die hetzelfde ritueel bijwoonden. Die verbondenheid raakt mij.’>>>

Jezus, eeuwige Opperpriester, Die Uw trouwe dienaar Pius XII hebt willen verheffen tot de hoge waardigheid van Uw plaatsbekleder op aarde en aan wie Gij>>>

Sint Niklaas! kom binnen, Wat moois brengt gij mee? Graag had ik een boekje! Ik schenk u er twee. Het een zal u leeren, Dat>>>

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient? Ja, de heilige Mis wordt, zoals je weet mijn dochter, in>>>

De maand november is al eeuwenlang gewijd aan de zalige herdenking van de overleden gelovige zielen. In haar grote zorgzaamheid heeft onze heilige Moederkerk het>>>

Om het “genetisch” verlangen naar religie bij mezelf uit te proberen, ben ik gedurende een tiental weken opnieuw de Mis op zondag gaan bijwonen. Ik>>>

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht>>>

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm>>>

Litanie van de heilige Maagd Maria (ook wel Litanie van Loreto genoemd) Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over>>>

Gebed voor deze tijd van verwarring O Heer, almachtige God, wij bidden U, vanuit de grote hevigheid van de storm die zovele zielen van Uw>>>

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui: Præstet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori, GenitoqueLaus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit>>>

Celibacy has always been a sign of contradiction. Nobody understands it within the natural order. Only within the supernatural order of grace can it be>>>

Verheven Moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee, snel het volk te hulp, dat valt en>>>

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor het ‘rozenkransgebed’, en het is een>>>

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos>>>

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God>>>

1 Het rijk der hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging, om arbeiders voor zijn wijngaard te>>>

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot>>>

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw>>>