Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm>>>

Litanie van de heilige Maagd Maria (ook wel Litanie van Loreto genoemd) Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over>>>

Gebed voor deze tijd van verwarring O Heer, almachtige God, wij bidden U, vanuit de grote hevigheid van de storm die zovele zielen van Uw>>>

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui, Et antiquum documentum Novo cedat ritui: Præstet fides supplementum Sensuum defectui. Genitori, GenitoqueLaus et jubilatio, Salus, honor, virtus quoque Sit>>>

Celibacy has always been a sign of contradiction. Nobody understands it within the natural order. Only within the supernatural order of grace can it be>>>

Verheven Moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterre der zee, snel het volk te hulp, dat valt en>>>

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor het ‘rozenkransgebed’, en het is een>>>

Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos>>>

Een devotie die bijzonder verbonden is met die van het Onbevlekt Hart van Maria is die van de eerste vijf zaterdagen. Deze devotie gaat terug>>>

Heilige Aartsengel Michaël, Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God>>>

1 Het rijk der hemelen toch is gelijk aan een heer des huizes, die in de vroege morgen uitging, om arbeiders voor zijn wijngaard te>>>

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot>>>

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die Uw>>>

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen>>>

De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, van nu af aan en tot in eeuwigheid. Amen>>>

“Alleen mensen die van de Kerk houden, hebben het recht haar zwakke plekken te belichten. Vooringenomen antikerkelijken en mensen die niets over de Katholieke Kerk>>>

“De kasten van de Index (van de verboden boeken – red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal.”>>>

“In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma’s die de Kerk onderwijst>>>

Poorly formed Catholics become Protestants. And well-formed Protestants become Catholics. Dr. David Anders.>>>

“In de oude mis sprak men van hart tot hart – cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt.>>>

“De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit>>>

“Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis – actie in plaats van contemplatie.” Bryan Houghton>>>

O Naam, zo zoet in d’oren van wie Maria mint. O Naam, zo innig dierbaar aan ’t harte van haar kind. Geef dat uw Naam,>>>

Moderniseringen zijn op enkele jaren jaren verouderd. Als ze daar te sterk aan toegeeft, dan geeft de Kerk haar boventijdse schat prijs. En verandert ze>>>

Ik mis in het moderne katholicisme de gewijde sfeer die je in de moskee wel nog ontdekt en waar de christelijke viering vroeger van doordrongen>>>

“Indien slechts een handvol Katholieken, trouw aan de Traditie, zou overblijven, dan nog zijn zij de ware Kerk van Jezus Christus” Sint Athanasius>>>

Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel; De takken van de grote linde deinen rondom de veldkapel; Maria hoort de zoete>>>

Als ik een klokje was, blij zou ik luiden. Dit zou ik overal vrolijk beduiden. Ave, ave, ave Maria. Als ik een vogel was, luid>>>

The Italian pediatrician who gave up her life for her unborn child in 1962 is inspiring crucial new pro-life efforts across the country. The name>>>

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot>>>

In dit Liduinajaar van Schiedam (2015) ging PopUpTv op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was Liduina? Laurens Priester van gemeentearchief neemt ons>>>

De herhaalde bevestigingen van het Nieuwe Testament dat Jezus is opgewekt uit de doden” (1 Kor. 15, 20) 1 2 , veronderstellen dat Hij voorafgaand>>>

In de bossen van Mol-Achterbos bevinden zich de ’15 Kapelletjes’, een uitbeelding van de vijftien staties van de Kruisweg van Jezus. Het betreft 14 kleine>>>

De eerste Priester las Zijn Lijdensmisniet in een van onze oude Kathedralen,waar wierookmist voor vonkelende venstersblijft spelen in gezeefde zonnestralen. En de eerste Priester zong>>>

“… niet enkel een samenkomst van een groep die zelf haar viering maakt… wij staan… door de deelname aan het treden van Jezus voor de>>>

“The central fact of the past fifty years is the vast impoverishment of the spiritual life of Catholics as a result of the liturgical revolution.>>>