Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen>>>

De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, van nu af aan en tot in eeuwigheid. Amen>>>

Een devotie die bijzonder verbonden is met die van het Onbevlekt Hart van Maria is die van de eerste vijf zaterdagen. Deze devotie gaat terug>>>

“Alleen mensen die van de Kerk houden, hebben het recht haar zwakke plekken te belichten. Vooringenomen antikerkelijken en mensen die niets over de Katholieke Kerk>>>

“De kasten van de Index (van de verboden boeken – red.) werden geleegd om plaats te maken voor een explosief boek: het oude Romeinse missaal.”>>>

“In de zin dat de priesters ze vroeger opvatten, bestaat de pastoraal erin om getuigenis af te leggen van de dogma’s die de Kerk onderwijst>>>

Poorly formed Catholics become Protestants. And well-formed Protestants become Catholics. Dr. David Anders.>>>

“In de oude mis sprak men van hart tot hart – cor ad cor loquitur. Vandaag spreken we in de mis, maar het hart zwijgt.>>>

“De mis in het Engels is geen antwoord op de vraag van de gelovigen; ze werd door de hiërarchie opgelegd. Dit was zuiver clericalisme, nooit>>>

“Ze hebben dus een ascetische mis gewild in plaats van een aanbiddende mis – actie in plaats van contemplatie.” Bryan Houghton>>>

O Naam, zo zoet in d’oren van wie Maria mint. O Naam, zo innig dierbaar aan ’t harte van haar kind. Geef dat uw Naam,>>>

Moderniseringen zijn op enkele jaren jaren verouderd. Als ze daar te sterk aan toegeeft, dan geeft de Kerk haar boventijdse schat prijs. En verandert ze>>>

Ik mis in het moderne katholicisme de gewijde sfeer die je in de moskee wel nog ontdekt en waar de christelijke viering vroeger van doordrongen>>>

“Indien slechts een handvol Katholieken, trouw aan de Traditie, zou overblijven, dan nog zijn zij de ware Kerk van Jezus Christus” Sint Athanasius>>>

Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel; De takken van de grote linde deinen rondom de veldkapel; Maria hoort de zoete>>>

Als ik een klokje was, blij zou ik luiden. Dit zou ik overal vrolijk beduiden. Ave, ave, ave Maria. Als ik een vogel was, luid>>>

The Italian pediatrician who gave up her life for her unborn child in 1962 is inspiring crucial new pro-life efforts across the country. The name>>>

De herhaalde bevestigingen van het Nieuwe Testament dat Jezus is opgewekt uit de doden” (1 Kor. 15, 20) 1 2 , veronderstellen dat Hij voorafgaand>>>

In de bossen van Mol-Achterbos bevinden zich de ’15 Kapelletjes’, een uitbeelding van de vijftien staties van de Kruisweg van Jezus. Het betreft 14 kleine>>>

De eerste Priester las Zijn Lijdensmisniet in een van onze oude Kathedralen,waar wierookmist voor vonkelende venstersblijft spelen in gezeefde zonnestralen. En de eerste Priester zong>>>

In dit Liduinajaar van Schiedam (2015) ging PopUpTv op zoek naar het antwoord op de vraag: wie was Liduina? Laurens Priester van gemeentearchief neemt ons>>>

Wij minnen, Heer, de luister van Uw Tempel, de pracht van Uw altaar, wierook die stijgt en geurt … En alwie overschrijdt de drempel ontbloot>>>

“… niet enkel een samenkomst van een groep die zelf haar viering maakt… wij staan… door de deelname aan het treden van Jezus voor de>>>

“The central fact of the past fifty years is the vast impoverishment of the spiritual life of Catholics as a result of the liturgical revolution.>>>

Litanie tot de H. Jozef Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.. Christus, verhoor>>>

Adoro te devote, latens Deitas,Quæ sub his figuris vere latitas;Tibi se cor meum totum subjicit,Quia te contemplans totum deficit. Visus, tactus, gustus in te fallitur,Sed>>>

Padre Pio offered this prayer in difficulties: Lord, God of my heart,You alone know and see all my troubles.You alone are aware that all my>>>

Doe wat je doet zonder lof te verwachten. Maar zorg ervoor dat, wat je ook doet, er nooit een reden kan zijn om je te>>>

Ship of Fools met de “Mystery Worshipper” – klik hier>>>

“Ik heb de indruk dat door enkele spleten de rook van Satan de Kerk van God is binnengedrongen.” Paus Paulus VI in de nadagen van>>>

“Het grootste kwaad in de crisis van de Kerk is de moderne vorm van het ontvangen van de H. Communie: staande op de hand.” H.>>>

Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot, Vol glans en vol luister de moeder van God. Ave,ave,ave Maria Zij riep Bernadette een nederig>>>

In een halve eeuw tijd zijn de priesters erin geslaagd, de mensen het knielen af te leren. De bidstoelen verdwenen. In de plaats kwamen de>>>

We look to the horizon and it seems arduous. We look around us and we see the glass half empty more than half full. We>>>

Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. We kennen de 40 dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk>>>