Litanie tot de H. Jozef Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.. Christus, verhoor>>>

Padre Pio offered this prayer in difficulties: Lord, God of my heart,You alone know and see all my troubles.You alone are aware that all my>>>

Een devotie die bijzonder verbonden is met die van het Onbevlekt Hart van Maria is die van de eerste vijf zaterdagen. Deze devotie gaat terug>>>

Doe wat je doet zonder lof te verwachten. Maar zorg ervoor dat, wat je ook doet, er nooit een reden kan zijn om je te>>>

Ship of Fools met de “Mystery Worshipper” – klik hier>>>

“Ik heb de indruk dat door enkele spleten de rook van Satan de Kerk van God is binnengedrongen.” Paus Paulus VI in de nadagen van>>>

“Het grootste kwaad in de crisis van de Kerk is de moderne vorm van het ontvangen van de H. Communie: staande op de hand.” H.>>>

Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot, Vol glans en vol luister de moeder van God. Ave,ave,ave Maria Zij riep Bernadette een nederig>>>

In een halve eeuw tijd zijn de priesters erin geslaagd, de mensen het knielen af te leren. De bidstoelen verdwenen. In de plaats kwamen de>>>

We look to the horizon and it seems arduous. We look around us and we see the glass half empty more than half full. We>>>

Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. We kennen de 40 dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk>>>

De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk. De term gregoriaans wordt gebruikt om de>>>

“Er zijn in de Verenigde Staten niet meer dan honderd mensen die de Rooms-Katholieke Kerk haten; maar er zijn er miljoenen, die haten wat zij>>>

Il est quand même inouï que, dans quantité de cas, l’organiste soit subordonné à un animateur parfois incompétent en musique – recruté parmi les paroissiens>>>

Het gebruik van de Latijnse taal … is een duidelijk en voornaam teken van eenheid en een doeltreffend middel tegen allerlei bederf van de ware>>>

Hoe ze heetten en wat ze meebrachten, dat is bekend. Maar wat weten we nog meer over de drie koningen — eigenlijk wijzen — die>>>

Te Deum laudamus; te Dominum confitemur. Te æternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates, Tibi Cherubim et Seraphim incessabili>>>

O Kersnacht, schooner dan de daegen,Hoe kan Herodes ’t licht verdraegen,Dat in uw duisternisse blinckt,En wort geviert en aengebeden?Zijn hooghmoed luistert na geen reden,Hoe schel>>>

■ CNA ■ It is interesting that in her appearances at Lourdes, Fatima and other locations, the Mother of God repeatedly recommends praying the Rosary.>>>

O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos Domine Deus noster.>>>

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.>>>

“In een eeuw is sprake van vooruitgang of teruggang in de mate waarin het Allerheiligste Sacrament vereerd wordt” Heilige Pierre-Julien Eymard (1811 – 1868)>>>

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.>>>

O clavis David, et sceptrum domus Israel: qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in>>>

O radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.>>>

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio>>>

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.>>>

Rik Torfs in Knack: ‘Een kerkdienst verbindt mij met generaties en generaties mensen die hetzelfde ritueel bijwoonden. Die verbondenheid raakt mij.’>>>

Jezus, eeuwige Opperpriester, Die Uw trouwe dienaar Pius XII hebt willen verheffen tot de hoge waardigheid van Uw plaatsbekleder op aarde en aan wie Gij>>>

Sint Niklaas! kom binnen, Wat moois brengt gij mee? Graag had ik een boekje! Ik schenk u er twee. Het een zal u leeren, Dat>>>

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient? Ja, de heilige Mis wordt, zoals je weet mijn dochter, in>>>

De maand november is al eeuwenlang gewijd aan de zalige herdenking van de overleden gelovige zielen. In haar grote zorgzaamheid heeft onze heilige Moederkerk het>>>

Om het “genetisch” verlangen naar religie bij mezelf uit te proberen, ben ik gedurende een tiental weken opnieuw de Mis op zondag gaan bijwonen. Ik>>>

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht>>>

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm>>>

Litanie van de heilige Maagd Maria (ook wel Litanie van Loreto genoemd) Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over>>>