Omdat Sant’Egidio viert dat de gemeenschap vijftig jaar geleden in Rome werd opgericht, kwam de Belgische koning Filip donderdag langs op de hoofdzetel van de beweging in Antwerpen. Koning Filip van België bracht donderdag een bezoek aan de hoofdzetel van Sant’Egidio in de Lage Landen, naar aanleiding van de 50stelees meer

De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is in de zaak rond Jo Gijsen onzorgvuldig te werk gegaan. Er zijn enkele fundamentele rechtsbeginselen geschonden van degenen die werden beschuldigd van het misbruik. Dat concludeert de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen doorlees meer

Priester Jozef Smets uit de Antwerpse Kempen vierde afgelopen zondag zijn 104de verjaardag. En vandaag viert hij zijn tachtigjarig jubileum als priester. In 1938 wijdde kardinaal Jozef-Ernest Van Roey hem in de kathedraal van Mechelen tot priester. Om die reden bracht mgr. Johan Bonny vorige week een bezoekje aan hetlees meer

De traditionele jaarlijkse ‘pausmis’ om de verkiezing van de bisschop van Rome te vieren, is dit jaar afgelast. De Nederlandse bisschoppen hebben de pauselijke ambassadeur (nuntius) laten weten ‘geen tijd’ te hebben om de verkiezing van paus Franciscus te vieren. Parochievicaris Ad van der Helm, de verantwoordelijke priester van delees meer

The Pope signs the decree of dissolution of the Fraternity of the Holy Apostles of Brussels, which had been providing a considerable number of priests and seminarians in the ecclesial desert of Belgium. A blow carried out without waiting for the ecclesiastical process to follow its natural course in respondinglees meer

Op de 3e zondag van Pasen komt de rechtstreekse eucharistieviering vanuit de Friezenkerk te Rome. Hoofdcelebrant: Mgr. Antoon Hurkmans. Volg deze link. De Friezenkerk te Rome De naam Friezenkerk heeft geen directe betrekking op de huidige provincie Friesland, maar op de grotere regio Friesland, die ongeveer het gebied tussen Rijnlees meer

Zoals verleden jaar, gebeurt de processie op de zondag na sacramentsdag, nl. 3 juni 2018, en trekt van de Sint-Jacobskerk naar de kathedraal. De Mis van 10u is verplaatst naar 11u. De processie trekt uit van 12u15 tot 12u45 door de volgende straten: Sint-Jacobstraat, Lange Klarenstraat, Meir, Meirbrug (Noorderkant), Eiermarkt,lees meer

Een groep bezorgde katholieken heeft de Nederlandse bisschoppen in een petitie gevraagd “ondubbelzinnig en leergetrouw” stelling te nemen ten aanzien van de kerkelijke koers onder paus Franciscus. Volgens de opstellers van de petitie is “onder het pontificaat van paus Franciscus een weg ingeslagen die een weg van afbraak moet wordenlees meer

De Belgische priester Willy Herregodts is 80 jaar en actief op sociale media. Gisteren organiseerde hij een real life meeting voor zijn Facebookvrienden. Dat meldt de Vlaamse website Kerknet. Willy Herregodts bevestigt de statistieken dat ook ouderen goed hun weg vinden op Facebook. Hij ontmoette via dit medium veel oudelees meer

De trappisten van de abdij van Notre-Dame de Saint-Rémy hebben een rechtszaak gewonnen die draait om het water waarmee hun beroemde bier wordt gebrouwen. Het water van de Waalse paters lijkt vooralsnog gered. De trappist uit het Belgische Rochefort wordt gebrouwen in de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy. Het water voorlees meer

Een rondgang langs de zeven Nederlandse bisdommen leert dat er in ons land met Pasen ten minste 147 mensen katholiek werden. In het bisdom Rotterdam traden 80 volwassenen toe tot de rooms-katholieke Kerk. Volgens woordvoerder Daphne van Roosendaal laat Pasen jaarlijks in het bisdom een piek zien waar het gaatlees meer

Vergeet de gymzaal. Voortaan kan je voor een ‘work-out’ in de Antwerpse Sint-Andrieskerk terecht. ’Rock-‘n-rollpastoor’ Rudi Mannaerts heeft er een crosstrainer geïnstalleerd. “We moeten terug in beweging komen.” Het was een opmerkelijk zicht. Na de drukbezochte paasviering begaven heel wat nieuwsgierige parochianen zich zondagmiddag naar een zuil aan de zijkantlees meer

Om je fiets of brommer te laten zegenen door een priester, moest je vandaag in Beringen zijn. Daar werden allerhande voertuigen met wijwater besprenkeld om zo ongelukken af te wenden. Auto’s, fietsen, tractoren, vrachtwagens, alles met wielen kon vandaag worden gezegend in deelgemeenten Koersel en Tervant. Een pastoor stond erlees meer

Het gerestaureerde Schyvenorgel van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal wordt op 13 april feestelijk ingespeeld. Sinds de zomer van 2014 zweeg het Schyvenorgel van de Antwerpse kathedraal gedurende drie lange jaren voor een alomvattende restauratie. De restauratie, waarvan de totale kostprijs ruim anderhalf miljoen euro bedroeg, vond plaats dankzij de steun vanlees meer

Op het hoogfeest van Pasen komt de Eurovisieviering vanuit de parochiekerk Santi Pietro e Paolo in Gravesano, nabij Lugano in Italiaans-Zwitserland. Voorganger is Don Italo Molinaro, journalist van het Katholiek Mediacentrum in Lugano, die ook de verkondiging verzorgt. Klik hier voor de uitzendinglees meer

De organisatie van de Bonifatiusdagen in Dokkum (8 tot en met 10 juni) vraagt mensen mantels te maken voor het Mariabeeld in de rooms-katholieke kerk van de stad. Tijdens het Bonifatiusfestival op zaterdagavond 9 juni in protestantse kerk De Herberg worden de mantels geshowd en beoordeeld door een deskundige jury. In delees meer

Tijdens de Chrismaviering in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch heeft Mgr. de Korte aangekondigd dat Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, in oktober voor vier weken naar Rome zal afreizen voor de bisschoppensynode namens Nederland. Aan het einde van de viering overhandigde Danny Hakvoort het slotdocument van de pre-synodelees meer

Ruim drie miljoen mensen keken naar the Passion op tv: de openluchtmusical over de kruisweg. Hier in de kerk in Gemert zijn het er op Goede Vrijdag zo’n dertig . Die komen niet voor bekende Nederlanders met een gouden keel, een rapper in de herkansing of een groot verlicht kruislees meer

Een kathedraal vol met tientallen priesters, diaken en gelovigen. Ze kwamen woensdagavond allemaal naar de Sint-Janskathadraal in Den Bosch voor de jaarlijkse Chrismamis.  De Chrismamis is ieder jaar vóór Witte Donderdag. Belangrijk onderdeel tijdens de mis is het wijden van de oliën. “De oliën voor de verschillende sacramenten zoals delees meer

Reformatorisch Dagblad (RD) betreurt dat er ophef is ontstaan over de flyer van de stichting Civitas Christiana, die maandag bij de krant is verspreid. In de flyer vraagt Civitas Christiana te protesteren tegen een poster van modeketen SuitSupply, omdat daarop zoenende mannen zijn te zien. Civitas Christiana roept met de campagne Gezinlees meer

Voor het eerst in lange tijd zendt de NTR op Goede Vrijdag weer een integrale uitvoering uit van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Te zien is de uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven, die enkele uren eerder die dag ten gehore wordt gebracht inlees meer

In Midden- en Zuid-Nederland heerst nog steeds een buxusmotplaag. De rupsen van deze insecten vreten buxusstruiken kaal. De takjes van deze plant worden in onze streken gebruikt bij Palmpasen en als versiering van crucifixen. Vanwege de woekering van de buxusmotpopulatie zijn katholieke kerkgemeenschappen op zoek naar alternatieven. Maar welke? Inlees meer

Straks, in de paaswake worden in ons land 239 (jong)volwassenen gedoopt. Dat zijn er tien meer dan vorig jaar. In de plechtige paaswake, in de late avond van Stille Zaterdag (31 maart) op Pasen (zondag 1 april), worden straks in alle bisdommen van ons land samen 239 volwassen mannen enlees meer

In zijn column op de website van het bisdom ’s-Hertogenbosch zegt bisschop Gerard de Korte te hopen dat kiezers bij de komende gemeenteraadverkiezingen op 21 maart de maatschappelijke eenheid voor ogen houden. “Dit jaar worden tijdens de Veertigdagentijd verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In onze steden en dorpen leeft bijlees meer

De organisatie van de Stille Omgang waarschuwt deelnemers om zich voor de stille tocht warm aan te kleden, vanwege de voorspelde vorst in de nacht van zaterdag op zondag. Naar verwachting lopen 4500 bedevaartgangers deze jaarlijkse nachtelijke stille tocht door het centrum. De wandelaars komen uit het hele land voorlees meer

Al bijna 75 jaar lang kunnen klanten van CZ op bedevaart naar Lourdes. Ooit vergoedde de verzekeraar de reis volledig, tegenwoordig biedt het een fikse korting. En dat blijft nog wel even zo. ,,Zolang die behoefte bestaat, blijven we dit doen.” ‘Een reis maken naar Lourdes. Voor veel mensen islees meer

Maandag 19 maart viert de Rooms-Katholieke Kerk het hoogfeest van Sint Jozef, de man van Maria en de ‘voedstervader’ van Jezus. Op deze dag bidden de Nederlandse Bisschoppen de rozenkrans voor de vrede in de wereld. Ze vragen gelovigen mee te bidden in het kader van het initiatief ‘Verenigd inlees meer

Bij de Stille Omgang op zaterdag 17 maart wordt een wonder gevierd dat in Amsterdam in 1345 plaatsvond. De stad werd daarna een bedevaartsoord waar zelfs keizers en koningen van heinde en verre op pelgrimstocht naartoe trokken. Dit zou ons zo weer kunnen overkomen, want ook in recente jaren waslees meer

D66 en ChristenUnie krijgen hun zin: het kabinet wil de sloop van kerkgebouwen helpen voorkomen. Het begon met een oproep in deze krant (Trouw, red.), een kleine twee jaar geleden. Partijleiders Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), toen nog oppositieleden, vonden elkaar in hun bezorgdheid over de toekomst vanlees meer

Enige tijd terug besloot het bestuur van de Sint-Antoniuskathedraal in Breda om de gaskraan dicht te draaien. De hete lucht was de kerk te duur geworden en had met een maximum van 2 graden opwarming bovendien toch al weinig effect. Aangezien koude kerken lege kerken zijn, verzon het parochiebestuur eenlees meer

Na de bitcoin is er nu ook de bidcoin. Een initiatief van pastoor Honings uit Maastricht. Deze bidcoin staat voor ‘geven’. In vastentijd is het belangrijk om daar aandacht aan te geven, verduidelijkt de pastoor. “Vasten is ook minderen, minder voor mezelf, meer voor anderen.” Waar de bitcoin zou kunnenlees meer

De paters van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren zijn woedend op de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. Die verkocht gisteren eenmalig 300 kratten of 7.200 flesjes van het exclusieve trappistenbier Westvleteren, voor 9,95 euro per stuk. Dit staat haaks op de filosofie van de paters, die hun productie bewust beperkt houden enlees meer

Jacques Clemens, emeritus kapelaan van Saint-Benoît in het Henegouwse Nalinnes-Bultia, is woensdagmorgen in een ziekenhuis in Loverval overleden. Hij was er opgenomen na een val. Op 11 juli zou hij 109 geworden zijn. Hij was de oudste mannelijke inwoner van de Benelux en de oudste priester ter wereld. Tot junilees meer

Misschien is Reinier Korver (34) uit Werkendam wel de grootste orgelambassadeur die Noord-Brabant rijk is. Een jaar lang toert hij langs de mooiste kerkorgels van de provincie, bespeelt ze en zet video’s ervan op zijn YouTube-kanaal. Want: er zitten juweeltjes tussen, maar slechts weinigen weten ervan. ,,Dat moet anders”, zegtlees meer

De Benedictijnen in Doetinchem dachten erover na de boel op te doeken. Nu zitten daar weer twintig monniken. En de orde der Dominicanen was bezig met het afbouwen. Maar de laatste vijf jaar komen er ieder jaar nieuwe broeders bij. De orde gaat nu juist iets nieuws beginnen in Rotterdam.lees meer

Minder dan helft van alle kinderen wordt nog gedoopt. Dat blijkt maandag uit nieuwe cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie, zo melden de kranten van Mediahuis. Om een zicht te krijgen op de rol en betekenis van de Kerk in onze samenleving, brengt een aantal wetenschappers van de KU Leuven inlees meer

Kardinaal Eijk was vrijdag in Olburgen om een heilige mis voor Dora Visser bij te wonen. De stichting Vrienden van Dora Visser probeert al tientallen jaren om Dora zalig verklaard te krijgen binnen de katholieke kerk. Visser ligt begraven op het kerkhof naast de Willibrorduskerk in Olburgen. Mensen bezoeken haarlees meer

De “prior” verwijt kardinaal Sarah opruiing; dat is echter precies wat hij zelf doet in dit artikel … Het venijn van dit stuk zit ‘m (zoals gewoonlijk) in de staart. De abdij van Heeswijk heeft trouwens de twijfelachtige eer om inmiddels zelf een traditie van tegendraadsheid en opruiing te hebbenlees meer

the following text is an interview with Cardinal Willem Eijk conducted by the Italian monthly magazine Il Timone and published in Italy. In this interview, Cardinal Eijk makes some courageous statements about important matters of our time. Crisi della fede, rapporto olandese – di Lorenzo Bertocchi – Il Timone n.lees meer

Senior churchmen are undermining Church teaching on life, marriage and the family, Cardinal Robert Sarah has said. In a speech in Belgium, the cardinal accused high-ranking prelates from “opulent nations” of trying to modify Christian morality, and attacked pressure groups that “with powerful financial means and ties to the media,lees meer