Voor zijn huwelijk, koos de joodse Alphonse Ratisbonne ervoor een jaar te reizen. Tijdens zijn verblijf in Rome ontmoet hij een voormalige studiegenoot, zoon van de baron De Bussieres. Op een avond dineert Alphonse bij deze baron. Hij krijgt de Wonderdadige Medaille te zien en de opdracht om met de medaille te gaan bidden, iedere ochtend en avond. Hoeveel moeite de sceptische Alphonse ook deed, de woorden van de Memorare bleven in zijn gedachten. “Herinner u de liefde van de Moeder Gods.”
 
Op 20 januari nodigde de baron Alphonse uit om, op weg naar een lunch, een kerk te bezoeken. De baron trok zich daar terug om een begrafenis te bespreken voor een overleden vriend. Alphonse is alleen in de kapel van de aartsengel Michael. Plots ziet hij een kleine lichtbal die ‘explodeert’ in duizenden stukjes ongelovelijk helder licht, dat zijn hart doorboort met de liefde van de Heilige Maagd. Alphonse beschrijft de ervaring als volgt: “Toen ik opkeek, leek het alsof de hele kerk verdwenen was. Ik kan alleen de kapel zien die helemaal verlicht was. In het midden van het licht, staande op een altaar, zag ik de Heilige Maagd als de Wonderdadige Medaille. Ik werd tot haar toegetrokken. Ze sprak niet, maar ik begrijp alles…. Woorden schieten te kort om de genade en bevrijding te benoemen die ik voelde.” De baron trof Alphonse op de vloer van de kapel aan. De baron knielde neer en bad met Alphonse.
 
Kort daarna werd een afspraak gemaakt met paus Gregorius XVI. Alphonse werd betoverd bij het aanzien van een portret van de Onbevlekte Ontvangenis. Het denken van Alphonse Ratisbonne was radicaal veranderd. Hij werd priester en grondlegger van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zion in het Heiliga Land.
 
Veertig jaar na de verschijning van Maria overleed Alphonse Ratisbonne in Jeruzalem. De aanwezigen bij zijn dood, zeggen dat hij vlak voor zijn dood opnieuw een verschijning had en stralend de Hemel betrad.
 
katholiek.nl