■ KRO ■ Paus Franciscus heeft het met het motu proprio Spiritus Domini kerkrechtelijk mogelijk gemaakt dat gedoopte vrouwen voortaan toegang hebben tot de liturgische functies van lector en acoliet. Dat heeft het Vaticaan vandaag laten weten.

De wijziging van canon 230 § 1 van de Codex van Canoniek Recht is eigenlijk een formaliteit omdat vrouwen in de praktijk al decennia lang dienst doen in de viering van de eucharistie.

“Vrouwen die het Woord van God lezen tijdens de liturgische vieringen of die dienst doen aan het altaar (…), zijn zeker geen nieuwigheid: in veel gemeenschappen over de hele wereld zijn ze nu een praktijk die door de bisschoppen is toegestaan”, aldus de persdienst van de Heilige Stoel.

Het lectoraat en het acolitaat waren nog niet met een institutioneel mandaat voor vrouwen opengesteld.

In 1972 schafte paus Paulus VI voor de Latijnse Ritus de zogeheten lagere wijdingen af. Wat overbleef waren het lectoraat en het acolitaat. Paulus VI bleef deze functies beschouwen als opstapjes tot het wijdingssacrament. Nog steeds worden alle mannen die kandidaat zijn voor de diakenwijding eerst officieel tot lector en daarna tot acoliet aangesteld.

Paus Franciscus heeft nu de beide aanstellingen officieel voor vrouwen opengesteld. Hij doet dat onder verwijzing naar het slotdocument van de Amazone-synode. Tijdens deze bisschoppenvergadering van 2019 klonk duidelijk de roep om een grotere rol voor vrouwen in de goddelijke eredienst.