■ KRO ■ De Nederlandse priester Antoine Bodar zegt al meer dan drie maanden te wachten op het moment dat hij in functie kan treden als rector van de Friezenkerk en capellanus neerlandicus (zielzorger voor Nederlanders in Rome). Daartoe was de 75-jarige geestelijke op 9 september benoemd door de kardinaal-vicaris van het bisdom Rome, op voordracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Op zijn website AntoineBodar.nl legt hij uit waarom hij nog niet in functie is getreden. Dat heeft volgens hemzelf te maken met het beheer van de kerk van de Heilige Michaël en Magnus, zoals de Friezenkerk vlakbij het Sint-Pietersplein officieel heet.

In 1989 werd door de eigenares, de fabbrica (‘kerkfabriek’) van de Sint-Pietersbasiliek, het gebruiksrecht van de Friezenkerk aan de Nederlandse katholieken gegeven. “Daartoe is toen daarom opgericht de stichting ‘Willibrordcentrum’, terstond ondersteund door de stichting ‘Vrienden van de Friezenkerk’. Beide volgens het Nederlandse rechtssysteem en voorts met elkaar verbonden”, schrijft Bodar.

Een aantal jaren geleden gaf het Vaticaan de Nederlandse bisschoppen te kennen het beheer van de Friezenkerk volgens het canonieke recht en niet volgens het Nederlandse recht te willen regelen. “Zulks betekent het bestuur, zijnde de stichting ‘Willibrordcentrum’, op te heffen om het kerkelijke rechtssysteem mogelijk te maken.”

“De overgang van het wereldlijke rechtssysteem naar het kerkelijke is weliswaar geschied, maar omtrent de wijze waarop is nog debat. En daarom ben ik wel benoemd maar nog niet in openbare functie — behoudens dan het sinds 1 november celebreren van de zondagse eredienst”, aldus Bodar.

Niet langer is het ‘Willibrordcentrum’ rechtspersoon, maar de rector, geheel volgens het kerkelijke recht (canones 127, 228, 532, vooral 536 en 537). “Wanneer deze rector dus als benoemde ook in alle opzichten zal functioneren staat in het teken van hoop en geduld, van wachten en afwachten.”

De kardinaal-vicaris van het bisdom Rome heeft Bodar benoemd tot rector en tot capellanus neerlandicus “ter vervanging” van Antoon Hurkmans, zo staat in beide benoemingsbrieven. Er staat niet “ter opvolging”.

Hurkmans, die om gezondheidsredenen was afgetreden als bisschop van Den Bosch, werd op 6 november 2016 benoemd als rector van de Friezenkerk en als capellanus neerlandicus.