■ KRO ■ Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) roept de 31 aangesloten kerkgenootschappen op om kerkdiensten tijdens de periode van strenge lockdown digitaal te organiseren.

”Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’)”, schrijft het CIO in een verklaring.

In een brief zegt voorzitter Jaap Smit van het samenwerkingsverband van kerken “groot respect” te hebben “voor de wijze waarop in vele kerken gehoor is gegeven” aan de eerdere oproep van het CIO om diensten digitaal te organiseren en met een beperkt aantal fysiek aanwezigen. “Dat is voor velen een groot offer omdat de wekelijkse kerkdienst een belangrijk element van de geloofsbeleving is”, stelt Smit.

Voor gebedshuizen geldt in verband met de wettelijk geborgde godsdienstvrijheid een uitzondering op de maximale groepsgrootte. Die godsdienstvrijheid is volgens Smit “in ons land van groot belang”. Tegelijkertijd wijst hij erop dat dit kerken niet ontslaat “van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment”.

Kerkengenootschappen die onder andere bij het CIO zijn aangesloten zijn de Protestantse Kerk Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Afzonderlijke kerken kunnen vanwege de wettelijke uitzonderingspositie zelf beslissen of zij het advies van het CIO volgen.