■ KRO ■ Honderden prominente academici in Polen hebben de heilige Johannes Paulus II verdedigd als reactie op de forse kritiek op de Poolse paus ten gevolge van het McCarrick-rapport.

Het onlangs gepubliceerde manifest werd ondertekend door 1.700 hoogleraren aan Poolse universiteiten en onderzoeksinstituten, onder wie filmregisseur Krzysztof Zanussi en de natuurkundigen Andrzej Staruszkiewicz en Krzysztof Meissner. Ook politici, zoals Hanna Suchocka, de eerste vrouwelijke Poolse premier (1992-1993), en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Adam Daniel Rotfeld, behoren tot de ondertekenaars.

In de nasleep van de publicatie van het McCarrick-rapport door de Heilige Stoel over de loopbaan van de Amerikaanse ex-kardinaal en gelaïciseerde oud-aartsbisschop Theodore McCarrick, werd Johannes Paulus II goedgelovigheid verweten; tevens werd hij medeverantwoordelijk gehouden voor het seksueel misbruik door geestelijken die door hem op machtige posities terechtkwamen.

“Een indrukwekkend lange lijst van de verdiensten en prestaties van Johannes Paulus II wordt thans in twijfel getrokken en uitgewist”, schrijven de professoren.

“Voor jonge mensen, die na zijn dood zijn geboren, zou het misvormde, valse en gekleineerde beeld van de paus het enige kunnen worden dat ze zullen kennen.”

“Wij doen een beroep op alle mensen van goede wil om bij zinnen te komen. Johannes Paulus II verdient het, net als ieder ander, dat er eerlijk over hem gesproken wordt. Door Johannes Paulus II te belasteren en af te wijzen, berokkenen we niet hem maar onszelf grote schade.”

Het steekt de professoren dat de Poolse paus wordt beschuldigd van het verdoezelen van pedofiele handelingen door katholieke priesters en dat er zelfs wordt opgeroepen om openbare gedenktekens te zijner eer worden verwijderd. Zij kunnen het niet verkroppen dat een persoon die de hoogste waardering verdient, nu wordt aangemerkt als een medeplichtige aan misdaden. Er wordt volgens hen een denkfout gemaakt. Medeplichtigheid aan seksuele wandaden is totaal iets anders dan een verkeerd personeelsbeleid “als gevolg van onvoldoende kennis of ronduit valse informatie”.

“De genoemde Theodore McCarrick werd vertrouwd door vele eminente personen, onder wie Amerikaanse presidenten, omdat hij in staat bleek de donkere criminele kant van zijn leven goed te verbergen”, schrijven de professoren. “Dit alles brengt ons ertoe om aan te nemen dat laster en aanvallen op de nagedachtenis van Johannes Paulus II gemotiveerd zijn door een vooropgezette theorie, die ons verdriet doet en diep verontrust.” Ze roepen daarom op tot “evenwichtige reflectie en eerlijke analyse”, in plaats van “emotionele” of “ideologisch gemotiveerde” kritiek.

De hooggeleerden benadrukken dat Johannes Paulus II een “positieve invloed op de wereldgeschiedenis heeft gehad”. Ze noemen zijn rol bij de ineenstorting van het communistische Oostblok, zijn verdediging van de heiligheid van het leven en zijn “baanbrekende daden” zoals zijn bezoek aan een synagoge in Rome in 1986, zijn interreligieuze topconferentie in Assisi in datzelfde jaar en zijn in het Grote Jubeljaar 2000 uitgesproken gebed om vergiffenis voor de zware zonden die in naam van de Kerk werden begaan.

“Een ander groot gebaar, vooral belangrijk voor ons, was de rehabilitatie van Galileo, waarop de paus al in 1979 had geanticipeerd tijdens een plechtige herdenking van Albert Einstein op de honderdste verjaardag van diens geboorte”, schrijven de professoren. “Deze rehabilitatie, uitgevoerd op verzoek van Johannes Paulus II door de Pauselijke Academie van Wetenschappen dertien jaar later, was een symbolische erkenning van de autonomie en het belang van wetenschappelijk onderzoek.”