■ KRO ■ Het is vandaag 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij gelegenheid daarvan heeft paus Franciscus vandaag het komende jaar uitgeroepen tot Jaar van Sint-Jozef.

Het bijzondere Jozefjaar is vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, ingegaan. Het zal op 8 december 2021 worden afgesloten.

Met dit speciale themajaar wil Franciscus het beschermheerschap van de ‘voedstervader’ van Jezus Christus benadrukken. De kerk zal de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ dit jaar extra stimuleren.

De gelovigen die dit Jozefjaar het voorbeeld van de Patroon van de Universele Kerk navolgen en hem godvruchtig vereren, kunnen een volle aflaat verdienen. Dat heeft de paus vandaag per decreet bepaald.