■ KN ■ Het besluit van de Franse regering om het aantal deelnemers aan erediensten tot dertig per keer te beperken, is “een ernstige schending van de religieuze vrijheid”. Dat oordeelde de Franse Raad van State zondag na een klacht van de Franse bisschoppenconferentie.

De regering moet nu uiterlijk woensdag met een aangepaste regeling komen voor de verschillende erediensten in het land.

Frankrijk zit momenteel in een tweede, strenge lockdown als gevolg van de coronacrisis. De algemene beperking van het aantal deelnemers aan erediensten was volgens de rechter echter niet in lijn met het beleid rond andere toegestane activiteiten. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de omstandigheden om het maximaal aantal deelnemers te bepalen.

Een delegatie van de Franse bisschoppenconferentie sprak zondagavond met premier Jean Castex. De bisschoppen pleitten voor een “realistische maat”, rekening houdend met het ‘coronaprotocol’ dat zij eerder al presenteerden.

De Franse bisschoppenconferentie benadrukt in een verklaring dat juridische stappen als deze “een uitzondering” blijven. De bisschoppen verwachten een hervatting van “een echte dialoog” met de regering.

Overigens hielden zondag ten minste enkele Franse parochiekerken zich al niet aan het maximum. La Croix International citeert een parochiepriester uit Bordeaux, die de beperking tot dertig kerkgangers “absurd” noemt.

Zijn parochie liet, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, al meer mensen toe in de maar liefst negen Missen die in het weekend verspreid over drie kerken werden gevierd. Met die spreiding voorkwam de parochie dat er te veel mensen aan een Mis zouden deelnemen.

De Franse katholieken komen uit een situatie waarin publiek toegankelijke Missen überhaupt niet toegestaan waren. Die maatregel leidde tot onrust; in verschillende steden kwamen mensen bij kerken bijeen om te bidden.

Uit protest tegen de regeringsmaatregel, die op 2 november in ging, stapten de bisschoppen eerder ook al naar de Raad van State. Daar haalden ze op 7 november echter nog bakzeil.

Wel oordeelde de rechter toen dat kerken open mochten blijven, en dat katholieken kerken in hun buurt mochten bezoeken zolang zij de juiste papieren hadden. Ook werd bepaald dat priesters mensen thuis, en aalmoezeniers mensen in ziekenhuizen mochten bezoeken.

De bisschoppen vroegen Franse katholieken op zich aan de geldende overheidsregels te houden zolang de onderhandelingen en de juridische strijd nog liepen.

Vorige week maakte president Emmanuel Macron bekend dat publieke erediensten met ingang van de Advent weer waren toegestaan, met dus een maximum van dertig deelnemers.

Ook dat riep meteen stevige reacties op. De Franse bisschoppenconferentie noemde de beperking van het aantal kerkgangers “onacceptabel”.

Aupetit sprak volgens Le Figaro van een “totaal domme maatregel die het gezond verstand weerspreekt”: “Dertig mensen in een kleine dorpskerk, dat begrijpen we, maar in Saint-Sulpice (een grote Parijse kerk, pd) is dat belachelijk.”

In een verklaring voegde het aartsbisdom Parijs daar nog aan toe dat het heel goed mogelijk is om de publieke Missen voor iedereen te hervatten, met inachtneming van “een strikt gezondheidsprotocol en het garanderen van ieders bescherming en gezondheid”.