De heilige Trudo (gestorven in 693) is de stichter van de stad Sint-Truiden en een heilige van wie de naamdag op 23 novemberwordt gevierd.

Trudo was de zoon van Adela, lid van de hertogenfamilie van Austrasië. Reeds op jonge leeftijd leidde hij een devoot leven, en ontmoette hij Remaclus, de bisschop van Luik. Hij werd door hem naar Chlodulf in Metz gezonden. Aldaar kreeg hij zijn religieuze opleiding. Nadien keerde hij terug naar zijn geboortestreek, waar hij een kerk stichtte aan de oevers van de Cicindria. De kerk, gewijd aan Remaclus en Quintinus, werd in 656 gezegend door Theodardus. Later zou het complex uitgroeien tot de abdij van Sint-Truiden. Trudo stief in 693 en werd begraven in zijn eigen kerk.

Wikipedia