■ RKDocumenten ■ In een brief met verduidelijking, gedateerd op 30 oktober en waarvan de inhoud gisteren werd bekendgemaakt, onderstreept het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel dat paus Franciscus met zijn uitspraak over de erkenning van relaties van partners van hetzelfde geslacht niet de bedoeling heeft gehad om de kerkelijke leer over homoseksualiteit te veranderen. De uitspraken van de paus slaan uitsluitend op de burgerlijke registratie van partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht.

In de documentaire film Francesco, die twee weken geleden op het Filmfestival van Rome werd voorgesteld, zit een fragment waarin paus Franciscus oproept tot respect voor homoseksuelen. Hij spreekt zich ook uit pro een geregistreerd partnerschap tussen personen van hetzelfde geslacht. Maar die uitspraken, zo benadrukt de brief, werden vaak uit hun context gehaald. Daarmee wordt verwarring gezaaid en wordt de indruk gewekt dat de paus de kerkelijke leer over homoseksualiteit wil herzien.

De brief bevestigt dat paus Franciscus in wezen niets nieuws vertelde. Al in 2016 schreef hij in zijn postsynodale apostolische brief Amoris Laetitia dat elke persoon, ongeacht zijn seksuele geaardheid, in zijn waardigheid moet worden gerespecteerd en met respect moet worden ontvangen. Ook daarin pleitte hij al voor juridische waarborgen voor standvastige relaties tussen partners van hetzelfde geslacht, al is hij ook de mening toegedaan dat daarvoor niet de term van huwelijk kan worden gebruikt.

Opvallend is wel dat het Staatssecretariaat deze brief schrijft terwijl de grondvraag te maken heeft met de geloofsleer, waarvoor de Congregatie voor de Geloofsleer eigenlijk verantwoordelijk is.