■ KRO ■ Eind 2018 waren er ongeveer 7,496 miljard mensen op aarde. Volgens onlangs door Agenzia Fides gepubliceerde statistieken waren er op dat moment 1,329 miljard katholieken; dat is 17,7 procent van het totaal.

Onder het wereldwijde personeel van de katholieke kerk waren op 31 december 2018 414.000 priesters, 47.500 permanente diakens, 641.660 religieuze vrouwen en 50.941 broeders. Het aantal lekenzendelingen en catechisten bedraagt 376.188.

Zowel het aantal lekenzendelingen als het aantal permanente diakenen is toegenomen; alle andere groepen vertoonden een daling. Zo waren er eind 2018 wereldwijd 5.377 katholieke bisschoppen, 12 minder dan een jaar eerder. Het aantal priesters, religieuzen en catechisten daalde vooral in Noord-Amerika en Europa; in Afrika en Azië nam het aantal vooral toe. De trends van de afgelopen jaren zetten zich dus voort.

De meeste katholieken leven in de Amerika’s (642 miljoen), gevolgd door Europa (286 miljoen) en Afrika (243 miljoen). Omgekeerd heeft Europa het hoogste aantal priesters (170.936), in Noord- en Zuid-Amerika is dat slechts 122.383, gevolgd door Azië (68.265) en Afrika (47.812).

Europa heeft ook het meeste zusters (224.246), gevolgd door Azië (174.165) en Amerika (160.032). Qua aantal mannelijke lekenreligieuzen ligt Europa (14.274) maar net voor op Amerika (14.125). De meeste permanente diakens werken in de Amerikaanse landen (31.106), vooral in de VS, gevolgd door Europa met 15.090, terwijl het aantal diakens in Afrika, Azië en Oceanië slechts 350 tot 480 bedraagt.