Hans de Bruijn in Trouw ■ Amy Coney Barrett is voorgedragen als nieuwe rechter van het Hooggerechtshof en zal door de Senaat worden ondervraagd. ‘ACB’ is een goede jurist – haar cv ziet er prima uit. Ze is katholiek en ja, ze is tegen abortus.

In 2017 moet ze ook voor de Senaat ­verschijnen en hebben de Democraten vragen over haar katholieke geloof. Kan dat haar vonnissen beïnvloeden? ‘Je mag als rechter nooit je persoonlijke opvattingen opleggen’, antwoordt ze ‘of ze nu uit je geloof voortkomen, of iets anders’. Daar is geen speld tussen te krijgen. Toch krijgt ze van een Democratische senator een verwijt: ‘the dogma lives loudly within you’. Het dogma is een luide, innerlijke stem voor haar.

Hoe wordt er gereageerd op die uitspraak? Een. Je beledigt katholiek Amerika, zegt iemand. Ze is een topjurist, en toch heeft de Democratische senator een ‘on­comfortabel gevoel’ over haar, vanwege haar katholieke geloof.

Twee. Dit is intolerantie, zegt een ­volgende. Je krijgt het idee dat gelovige ­katholieken geen lid mogen worden van het Hooggerechtshof.

Drie. De uitspraak komt als een boemerang terug. Wie zijn nu de echte dogmatici, wordt gevraagd. Dat zijn de Democraten met hun onverdraagzame opvattingen. Die als inquisiteurs iemands innerlijke leven veroordelen.

Trump ziet het met genoegen aan. Die framet de Democraten als partij waar het christelijke geloof niet veilig is. Als de ­Democratische senatoren ACB op dezelfde manier ondervragen als in 2017, bevestigen ze dat frame.