■ KN ■ De Congregatie voor de Geloofsleer heeft kritiek geuit op een oproep van Duitse theologen om intercommunie tussen katholieken en protestanten toe te staan. De huidige verschillen in opvatting over Eucharistie en priesterschap maken dit onmogelijk, oordeelt de Congregatie.

In een brief aan bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, zegt de Congregatie dat het voorstel geen recht doet aan de katholieke opvatting van de Kerk, de Eucharistie en het gewijde ambt.

De brief van 18 september is ondertekend door de prefect, kardinaal Luis Ladaria, en de secretaris van de Congregatie, aartsbisschop Giacomo Morandi. Bij de brief zat een vier pagina’s tellende notitie over de kwestie.

De brief en notitie zijn een reactie op het document Samen aan de tafel van de Heer. Daarin pleit een studiegroep van Duitse protestantse en katholieke theologen voor “wederzijdse eucharistische gastvrijheid”.

Volgens de studiegroep is er voldoende theologische overeenstemming over Eucharistie en ambt om katholieken aan het protestantse Avondmaal te laten gaan, en protestanten de katholiek communie te laten ontvangen.

In de brief van de Congregatie staat dat in het document de eenheid van de gehele Kerk, die door de Eucharistie tot stand wordt gebracht, ondergewaardeerd wordt.

“Essentiële en theologische en onmisbare inzichten van de eucharistische theologie van het Tweede Vaticaans Concilie, die breed worden gedeeld met de orthodoxe traditie, zijn helaas onvoldoende weerspiegeld in de tekst”, zo schrijft de Congregatie.

“De verschillen op leerstellig vlak zijn nog steeds zo groot dat ze momenteel wederzijdse deelname aan het Avondmaal en de Eucharistie uitsluiten.”

De Congregatie voegt eraan toe dat de tekst van de werkgroep verdere theologische discussies zou moeten inspireren. Tegelijk waarschuwt ze voor verdere stappen richting intercommunie.

“Een opening van de katholieke Kerk naar eucharistische maaltijdgemeenschap met de lidkerken van de EKD (de grootste protestantse Kerk in Duitsland, red.) zou bij de huidige staat van de theologische discussie onvermijdelijk nieuwe kloven openen in de oecumenische dialoog met de orthodoxe Kerken, niet alleen in Duitsland.”

Kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Vaticaanse Congregatie voor Bisschoppen, had in mei al om een ​​beoordeling van het document verzocht. Kort daarvoor hadden de Duitse bisschoppen de tekst besproken tijdens hun plenaire vergadering in Mainz.

Persbureau CNA Deutsch meldde dat de studiegroep het document aannam onder voorzitterschap van mgr. Bätzing en de gepensioneerde lutherse bisschop Martin Hein.

Het persbureau voegde eraan toe dat Bätzing onlangs aankondigde dat de aanbevelingen van de tekst in de praktijk zouden worden gebracht op het Oecumenisch Kerkcongres in Frankfurt in mei 2021.