■ weblog pastoor C Mennen ■ Onlangs kreeg ik een krantenartikel uit het dagblad Tubantia toegestuurd. Daarin werd gemeld dat de 92-jarige priester Herman Zegger om gezondheidsredenen met emeritaat gaat. Hij is een rasechte vertegenwoordiger van de generatie priesters die niets hebben nagelaten om de Kerk te slopen. Ik ben anders gaan geloven, meer progressief.” Hij voelt zich thuis bij de eigentijdse uitleg van de bijbel door de theologen Huub Oosterhuis en wijlen pater Van Kilsdonk.

Hij heeft het nieuwe geloof goed begrepen. De clichés rollen eruit: „Niet kerkbezoek is bepalend. Alsof je God dáár tegenkomt. Hij is ook buiten de kerk. Bepalend is of je opkomt voor recht en gerechtigheid. Of je solidair bent met de zieken, armen en verstotenen. Dat heeft prioriteit. Alle verhalen in de bijbel gaan over deze mensen. En er staat ook in dat je jezelf mag zijn.”

Het is een soort horizontaal christendom tot in de eucharistie toe: “Het hoeft niet altijd eucharistie te zijn. Het wóórd, daar gaat het om. Het lichaam van Christus, het breken en delen van brood, is symbolisch bedoeld. Door de communie te willen ontvangen geef je het signaal af dat je, naar Jezus’ voorbeeld, solidair wil zijn met onze kwetsbare medemensen.”

Alles wat katholiek is, is in het leven van Zegger kennelijk verdampt, maar hij heeft van de Kerk wel de gelegenheid gekregen dit verdampte geloof in de kerk uit te dragen. Jawel, hij is, naar zijn zeggen, een keertje door het aartsbisdom tot de orde geroepen omdat hij een “tafelgebed” van Oosterhuis gebruikte maar verder kon hij, zoals zo velen, tot op hoge leeftijd zijn goddeloze gang gaan.

Hij heeft overigens wel een toekomstvisie: “De kerk verdwijnt, is zijn stellige overtuiging. „Ja, ook in Haaksbergen. We moeten toe naar een andere manier van vieren, passend bij de tijd….. Zegger is naar eigen zeggen voorstander van vier of vijf bijeenkomsten per jaar. Bijvoorbeeld met Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren. „Voor een goede viering met katholieken én protestanten. Niet in een kerk, want die gaan dicht. Huur een groot gebouw af voor een samenzijn met veel mensen. En wees eens creatief om de betrokkenheid bij het geloof te vergroten. Wat wil de jeugd? Wat willen de koren? Luister daar eens naar.”

Dus een soort massale religieuze manifestatie gericht op sociale actie met liedjes die de jeugd leuk vindt. Dus een soort vaag christendom zonder God, zonder eucharistie, van sociaal breken en delen en een Jezus die verknipt is tot dit model. Mijn beste pastor Zegger: dat hebt u toch al sinds het Concilie gedaan en het enige dat u bereikt hebt, is dat praktisch iedereen is weggelopen en dat de mensen die al lang niet meer naar de kerk komen u bij gelegenheid toejuichen als een menselijke mens want u doet vooral niet moeilijk.

lees verder