In Montechiari, een klein dorp aan het Gardameer, verscheen Onze Lieve Vrouw omgeven door licht, in het voorjaar van 1947 aan Pierrina Gilli. Bij de eerste verschijning zag Maria er verdrietig uit en had Zij tranen in de ogen. Ze zei enkel: Gebed, Boete, Eerherstel. Het hart van Maria werd doorboord met drie zwaarden. Het eerste zwaard betekent de onwaardige viering van de Heilige Eucharistie en het onwaardig ontvangen van de Heilige Communie. Het tweede zwaard gaat over de ontrouw en verwijdering van priesters en gelovigen ten opzichte van de Kerk en God. Het derde zwaard is het verraad en de verloochening van het geloof.

Tijdens de tweede verschijning is Onze Lieve Vrouw gekleed in het wit en op de plaats waar eerst de drie zwaarden Haar hart doorboorden, staan nu drie rozen. De witte roos staat voor de geest van het gebed. De gouden roos staat voor de geest van de boetedoening en bekering. De rode roos staat voor de geest van het offer.

Zuster Pierrina had Maria niet herkend en op de vraag wie Zij is gaf Maria het volgende antwoord Ik ben de Moeder van Jezus en de Moeder van alle mensen. De Heer zend Mij om een nieuwe toewijding te realiseren onder de mensen en instituten die de Heer toegewijd zijn. Ik beloof hen te beschermen die Mij toegewijd zijn. Ik vraag je om hun roeping aan te wakkeren en te stimuleren, opdat de Heiligheid zijn ware beslag zal krijgen. Ik vraag dat elke 13de dag van de maand gevierd zal worden ter ere van de Heilige Maagd. Speciale gebeden moeten worden gezegd met een even speciale toewijding. Op de 13de dag zal Ik heil en genade brengen aan hen die de Heer door Mij geroepen en geeerd hebben. Ik spreek de wens uit dat 13 juli een feestdag zal worden ter verering van de Rosa Mystica.

Pierrina ontmoette Onze Lieve Vrouw op regelmatige tijdstippen. Voor de laatste verschijning moest de zuster 19 jaar wachten, om dan op het feest van Beloken Pasen op 17 april 1966 Haar voor de laatste maal te ontmoeten.

Radio Maria België