■ KRO ■ Bisschop Donald Joseph Hying van Madison (Wisconsin, VS) heeft onlangs ontzet gereageerd op de oproep van de bekende Black Lives Matter-activist Shaun King om beelden van een witte Jezus te vernielen.

King twitterde op 22 juni dat Jezusbeelden met Europese kenmerken een vorm van wit racisme vertegenwoordigen. “Werp ze omver”, aldus de Amerikaanse burgerrechtenactivist.

Mgr. Hying zegt in het bisdomblad van zijn diocees dat hij bereid is tot een kritische reflectie op alle vormen van racisme, ook binnen de Katholieke Kerk. Maar de oproep om Jezusbeelden neer te halen, gaat hem veel te ver. Hij vindt het zelfs heiligschennis.

Hying wijst op het kerkelijke verschijnsel van inculturatie. In elke cultuur worden Jezus en Maria voorgesteld als behorend tot het volk waaruit deze afbeeldingen zijn voortgekomen. Als voorbeeld geeft hij Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, die aan de heilige Juán Diego verscheen als mesties. En in Afrika wordt Jezus afgebeeld als een zwarte man. Bekend zijn ook de Aziatische afbeeldingen van Maria; zij ziet er uit als een vrouw die tot een van de Aziatische volkeren behoort. “Kunnen wij dan witte voorstellingen van Christus en zijn Moeder als inherente tekens van witte suprematie beschouwen? Ik denk het niet.”

“Ik moet een dergelijke oproep tot geweld en vernietiging aan de kaak stellen. Onze beelden, foto’s, gebrandschilderde ramen, kerken, iconen en devoties zijn heilig voor ons. Het zijn sacramentalia, gezegend en heilig, zichtbare uitingen van de liefde van God, uitgestort in het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus en geopenbaard in de heiligen. Ze herinneren ons aan God, zijn liefde voor ons in Christus en de nabijheid van het goddelijke. De seculiere beeldenstorm van het huidige moment zal geen verzoening, vrede en genezing brengen. Zulk geweld zal alleen de vooroordelen en de haat bestendigen die het ogenschijnlijk probeert te beëindigen”, aldus de bisschop van Madison.