Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis mag vanaf morgen in de rooms-katholieke kerken in Nederland weer de heilige communie worden uitgereikt. Bijzonder is dat juist op deze zondag Sacramentsdag wordt gevierd. Bij de communie-uitreking gelden in verband met de veiligheid wel strenge maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus. De Nederlandse bisschoppen geven de volgende instructies: 

  • de bedienaren, die de handen goed hebben gereinigd, gebruiken voor de overdracht van de Hostie een schepje of pincet; 
  • tussen de bedienaar en de communicant moet zich een hoestscherm bevinden; 
  • van de kelk-communie wordt afgezien; 
  • de communicanten dienen anderhalve meter afstand van elkaar te houden; 
  • voordat ze de Hostie ontvangen moeten de handen zijn gereinigd; 
  • communie op de tong is verboden (…); gelovigen die de Hostie echter niet met de hand willen aanraken, kunnen op hun handen een kleine schone witte zakdoek plaatsen waarop de bedienaar dan de Hostie neerlegt.