■ KerkNet ■ De Nationale Veiligheidsraad gaf vandaag, woensdag 3 juni 2020, groen licht aan de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw samen te komen om religieuze diensten te houden. We danken allen die ertoe hebben bijgedragen dat we na het lange wachten nu weldra weer samen kunnen vieren in onze kerken.

De veiligheidsmaatregelen die daarbij zullen gelden, afgesproken met en goedgekeurd door de overheid, zijn eind vorige week aan alle plaatselijke pastorale verantwoordelijken en kerkfabrieken bezorgd. Ze zijn ook online beschikbaar via de portaalwebsites Kerknet en Cathobel. De uitwerking ervan is in volle gang. De lokale verantwoordelijken beslissen wanneer zij helemaal klaar zijn om de vieringen te hernemen. De veiligheid en de gezondheid van eenieder staan altijd voorop.

In deze eerste fase van de opheffing van de lockdown voor erediensten is een van de belangrijkste maatregelen een maximum van 100 deelnemers per viering en 200 deelnemers vanaf 1 juli. Waar dit niet zal volstaan, stellen we voor aan te sluiten bij de weekendvieringen in andere kerken of tijdelijk ter plaatse meer vieringen te organiseren. In heel wat kerken kan men ook op weekdagen de eucharistie vieren.

Van harte ook een welgemeende uitdrukkelijke dank. Voor het begrip en het geduld om zolang niet samen kunnen vieren in de kerken; voor de alternatieven die creatief werden gezocht en gevonden via radio, tv en de vele livestreams die spontaan werden opgezet; voor het individuele gebed thuis, in de kerk, aan een veldkapelletje en op zovele andere plekken uitgesproken; voor het uitwisselen van gebeden en andere bemoedigende teksten; voor zoveel extra geestelijk voedsel dat werd aangeboden via Kerknet, Kerk en Leven, sociale media en andere kanalen; voor de zorg voor elkaar, uitgedrukt in o.a. een telefoontje, mailtje, kaartje, WhatsApp, bezoek op afstand, boodschappen doen voor elkaar en in alle andere hulp die we elkaar boden; en niet het minst voor het nabij zijn en blijven bij wie door het virus een dierbare verloor of ernstig ziek werd.

We konden vele weken niet samen vieren in onze kerken, maar onze diepe verbondenheid met elkaar zocht en vond vele andere wegen.

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, woensdag 3 juni 2020