■ KRO ■ Everard de Jong is vandaag door paus Franciscus benoemd tot apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat bij de Nederlandse krijgsmacht. Hij volgt daarmee Jos Punt op, die vandaag met emeritaat gaat als zowel ‘legerbisschop’ als diocesaan bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het Militair Ordinariaat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Nederland genoemd. Het is een niet-territoriaal gebonden bisdom, dat verantwoordelijk is voor de rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. Aan het ordinariaat zijn aalmoezeniers verbonden, die in religieus opzicht onder verantwoordelijkheid van de bisschop vallen. Het Militair Ordinariaat werkt nauw samen met de dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie.

De laatste ordinaris van het Nederlands Militair Ordinariaat was van 1982 tot 1993 Ronald Philippe Bär. In 1995 trad Punt aan als apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat, wat betekent dat hij zijn herderlijke taak direct onder het gezag van de Heilige Stoel uitoefende. Ook De Jong is geen ordinaris geworden, maar apostolisch administrator.

De rol van krijgsmachtbisschop is in Nederland een parttime functie, die meestal door een van de Nederlandse bisschoppen naast hun andere taken wordt uitgeoefend. De Jong blijft dan ook hulpbisschop van het bisdom Roermond en pastoor van het parochiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een technische studie begon hij in 1976 aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade aan zijn priesteropleiding. In 1983 werd hij in Roermond tot priester gewijd. Na een aanvullende studie filosofie in Rome en Washington vervulde hij diverse pastorale functies in het bisdom Roermond.

In december 1998 werd De Jong tot hulpbisschop van Roermond benoemd. Eind vorig jaar werd hij op zijn eigen verzoek ook benoemd tot pastoor van vijf parochies in Maastricht. Binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie was hij lange tijd referent voor onderwijs, catechese en jongeren. Momenteel is hij bisschop-referent voor het categoriaal pastoraat (zorg en justitie). Deze taken blijft hij naast zijn nieuwe functie als krijgsmachtbisschop vervullen. De benoeming tot apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat gaat in met onmiddellijke ingang per 1 juni 2020.

De term legerbisschop is onjuist, omdat de militair ordinaris er niet alleen is voor het leger, maar ook voor de marine, de luchtmacht en de marechaussee.