■ KRO ■ Paus Franciscus heeft vandaag (maandag 1-6-2020) het ontslag aanvaard van Jos Punt als diocesaan bisschop van Haarlem-Amsterdam en militair ordinaris bij de Nederlandse krijgsmacht. Het ontslag was door Punt om gezondheidsredenen aangevraagd. Jan Hendriks volgt hem vandaag op als bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Na het overlijden van Hennie Bomers werd Punt op 15 september 1998 benoemd tot apostolisch administrator en op 21 juli 2001 tot bisschop van Haarlem.

Johannes Willibrordus Maria Hendriks werd geboren op 17 november 1954 in Leidschendam. Na het gymnasium studeerde hij filosofie en theologie in Amsterdam en aan het grootseminarie Rolduc. In 1979 werd hij tot diaken en priester gewijd voor het bisdom Rotterdam Na twee jaar als kapelaan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht canoniek recht te gaan studeren in Rome, waar hij in 1986 summa cum laude promoveerde in het canoniek recht. Tevens behaalde hij diploma’s in Jurisprudentie en Latijn.

Hendriks was tien naar lang pastoor in Haastrecht en hij doceerde aan de seminaries van Rolduc en Den Bosch. In 1997 werd hij rector van de priester- en diakenopleiding van het bisdom Haarlem. Tevens was hij administrator en assistent in verschillende parochies van het bisdom. In 2011 werd hij tot titulair bisschop van Arsacal en hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam benoemd.

Op 22 december 2018 werd hij benoemd tot bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam. Dit ambt nam hij in bezit op 9 januari 2019. Een coadjutor heeft het recht tot opvolging van de zittende bisschop. Sinds 2003 is Hendriks bovendien consultor van de Congregatie voor de Clerus in Rome. Paus Franciscus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.