■ KRO ■ In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden op 1 juni met inachtneming van een aantal maatregelen de publieke liturgievieringen hervat. Daartoe hebben de Nederlandse bisschoppen daags voor Hemelvaart een protocol opgesteld.

Aan de publieke vieringen mogen maximaal dertig gelovigen deelnemen. Pas vanaf 14 juni zal de Heilige Communie worden uitgereikt. Op die zondag wordt in de Nederlandse kerkprovincie Sacramentsdag gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen.

Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

De bisschoppen laten weten blij te zijn “dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen”.

Downloads:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER. Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN