■ KRO ■ Het Vaticaan bereidt de heropening voor van de pauselijke grootbasilieken voor liturgische bijeenkomsten. Gisteren werd besproken welke veiligheidsmaatregelen daarbij getroffen moeten worden. Een daarvan is het gebruik van thermische scanners, om kerkgangers met koorts te detecteren.

Naast de Sint-Pieters staan de overige drie grootbasilieken in Rome niet op het grondgebied van de Republiek Italië. Zij behoren tot het extraterritoriale bezit van de Heilige Stoel. Het betreft de Sint-Jan van Lateranen, de Sint-Paulus buiten de Muren (zie foto) en de Sint-Maria de Meerdere.

De woordvoerder van het Vaticaan Matteo Bruni legde uit dat de toegangsregels specifiek voor elke pauselijke basiliek zijn vastgesteld. In de Sint-Pietersbasiliek zal de pauselijke gendarmerie, in samenwerking met de gezondheidsdienst van het Vaticaan, een beperking opleggen aan de deelname aan de liturgische vieringen. Of de Vaticaanse Basiliek vanaf maandag weer open zou zijn voor bezoek is niet helemaal duidelijk.

Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken had woensdag een limiet van 200 deelnemers vastgesteld voor diensten in kerkgebouwen; in de open lucht zouden er maximaal 1.000 gelovigen mogen zijn. Vaticaanstad en de extraterritoriale bezittingen van de Heilige Stoel vallen niet onder de Italiaanse wetgeving.