■ Trouw ■ Vooruitlopend op de versoepeling in Nederland van de regels per 1 juli, kunnen kerken in juni alvast kerkdiensten houden die worden bezocht door maximaal dertig personen, met anderhalve meter afstand van elkaar. Met dit advies voor een ‘oefenmaand’ komt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (IOC), waarbij 31 kerken zijn aangesloten.

Aanleiding voor deze oproep – die kerken niet hoeven op te volgen – is de ruimte die het kabinet deze week met name aan bioscopen en theaters heeft gegeven. “We snappen dat als mensen niet naar de bioscoop mogen, wij ook niet naar de kerk kunnen. Maar als dat wel kan, met maximaal dertig in de bioscoop, dan kunnen wij dat ook doen”, zegt Danielle Woestenberg, secretaris van de interkerkelijke organisatie.

Vanaf begin maart geldt voor geloofsgemeenschappen dat zij samen kunnen komen met maximaal dertig mensen. Dat gebeurt echter voor zover bekend vrijwel nergens. Zowel christelijke als islamitische bestuurders hebben hun achterban geadviseerd diensten te houden met een zeer beperkt aantal mensen in functie, en die online uit te zenden. Uitzonderingen zijn er voor uitvaarten, huwelijken en andere bijzondere gebeurtenissen. Daar mogen wel maximaal dertig mensen bij zijn.

In juli gaat dat maximum naar honderd en dat heeft in de ogen van de kerken ook consequenties voor de weken voor die datum. Woestenberg wijst erop dat de kerken zich vrijwillig hebben beperkt terwijl er wettelijk meer mogelijk was. Daar komt bij, zegt ze, dat er vanuit gelovigen een verlangen is missen – met eucharistie – en diensten waar mogelijk op beperkte schaal te hervatten. Ook soms omdat dit soort religieuze bijeenkomsten voor veel mensen het enige uitje is in de week.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) deed donderdagavond meteen een oproep aan de kerken komende juni te gebruiken als oefenmaand. “Als er ruimte is en mensen zich er senang bij voelen, dan kan het”, zegt woordvoerder Marloes Nouwens. Ze waarschuwt wel dat het niet de bedoeling is een aantal vieringen na elkaar te houden, of tegelijkertijd in verschillende zalen. Dat schaadt de hygiëne.