Ik mis in het moderne katholicisme de gewijde sfeer die je in de moskee wel nog ontdekt en waar de christelijke viering vroeger van doordrongen was. Ik voel in onze kerken geen respect meer voor het heilige, voor wat ons overstijgt, maar een krampachtig zichzelf willen aanpraten wat toch evident is: dat we sukkelaars moeten helpen, vreemdelingen opvangen, goed zijn voor elkaar.

Eddy Daniels