■ RK Documenten ■Kardinaal Robert Sarah, hoofd van de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, heeft kritiek geuit op de beperkingen van het kerkelijk leven door buitensporige coronabeschermingsmaatregelen. In een interview met het Italiaanse portaal “Daily Compass” zou hij zaterdag gezegd hebben: “Niemand heeft het recht om een priester te beletten de Communie uit te reiken of Biecht te horen”. Hij zei dat hij niet veel heil ziet in het online uitzenden van HH. Missen in tijden van een crisis. Dit brengt ons op een verkeerde weg, ook de priesters. “Ze moeten naar God kijken – en niet in een camera”, zei de kardinaal.

Voorstellen om de H. Hosties in plastic zakken te verdelen tijdens de kerkdiensten vanwege de hygiëne wijst hij strikt af. “Nee, nee, nee – dit is absoluut onmogelijk. God verdient respect. Je kunt hem niet in een zak stoppen.” Dit is “totale waanzin”. De Eucharistieviering moet waardig zijn. “We zijn niet in een supermarkt”, benadrukte Sarah, sprekend over deze “absurde” ideeën. De Heilige Communie is geen onderwerp van onderhandeling over het wel of niet openstellen van kerken voor de gelovigen.

Het feit dat openbare diensten momenteel op veel plaatsen niet mogelijk zijn, mag in geen geval leiden tot het “ontheiligen” van handelingen, aldus de Curie-Kardinaal. Ondanks alle moeilijkheden heeft iedere gelovige nog steeds de mogelijkheid om een priester te vragen om de H. Communie te mogen ontvangen onder de gebruikelijke voorwaarden.

Andere delen uit het interview:

NewDailyCompass: Laten we teruggaan naar de Communie. Over een paar weken is er nog steeds hoop dat de openbare Mis weer op gang komt. En naast de meer heiligschennende oplossingen is er ook discussie over de vraag of het beter is om de Communie in de mond of in de hand te ontvangen, en in het laatste geval hoe het in de hand te ontvangen. Wat moet er gedaan worden?

Er bestaat al een regel in de Kerk en die moet worden gerespecteerd: de gelovigen zijn vrij om de Communie in de mond of in de hand te ontvangen.

NewDailyCompass: De laatste jaren is er bezorgdheid over een duidelijke aanval op de Eucharistie: eerst was er de kwestie van de gescheiden en hertrouwde mensen, onder de vlag van “Communie voor iedereen”; daarna de intercommunie met de protestanten; daarna de voorstellen om de Eucharistie beschikbaar te stellen in het Amazonegebied en in de regio’s met een tekort aan geestelijken, nu de Missen ten tijde van het coronavirus …

Het zou ons niet moeten verbazen. De duivel valt de Eucharistie krachtig aan omdat deze het hart is van het leven van de Kerk. Maar ik geloof, zoals ik al in mijn boeken heb geschreven, dat de kern van het probleem de geloofscrisis in het priesterschap is. Als priesters zich bewust zijn van wat de Mis is en wat de Eucharistie is, zouden bepaalde manieren van vieren of bepaalde hypotheses over de Communie niet eens in gedachten komen. Zo kan Jezus niet behandeld worden.