■ Mysterium Fidei ■ Op 25 maart 2020 vaardigde de Congregatie voor de Geloofsleer twee decreten uit met betrekking tot de liturgie in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijnse Mis).

Het eerste decreet voorziet in zeven nieuwe prefaties. Een prefatie is het inleidende gebed dat gezongen of gelezen wordt voor het ‘Sanctus’. Vier van deze prefaties (van de engelen, van Johannes De Doper, van de martelaren en van de huwelijksmis) komen uit het missaal van de gewone vorm en gaan terug op oude liturgische bronnen. De drie andere prefaties (van Allerheiligen en de patroonheiligen, van het H. Sacrament en van de kerkwijding) komen uit de neo-gallicaanse missalen die vroeger in Frankrijk en België gebruikt werden. Priesters die de liturgie volgens de buitengewone vorm vieren, kunnen vrijblijvend van deze bijkomende prefaties gebruik maken.

Het tweede decreet geeft priesters de mogelijkheid om votiefmissen te vieren voor heiligen die na 1960 gecanoniseerd werden en geeft een verduidelijking m.b.t het samenvallen van feesten.