Jozef van Arimathea is een persoon die voorkomt in de Bijbel. Hij was, volgens Lucas, een lid van het Sanhedrin, maar oneens met de veroordeling van Jezus. Mogelijk was hij zelfs een aanhanger van Jezus, en de eigenaar van de tuin waarin deze begraven werd. In die tuin lag namelijk een nieuw graf, waarin nog niemand was begraven. Na Jezus’ dood vroeg hij aan Pontius Pilatus om het lichaam in zijn (ongebruikt) graf te mogen begraven. Hierom wordt Jozef vereerd door begrafenisondernemers, van wie hij de beschermheilige is. Hij was ook degene die Jezus van het kruis haalde en in een linnen doek wikkelde.

Volgens een 14e-eeuwse legende ving Jozef het bloed van Jezus op in een beker, de Heilige Graal, en vluchtte hij hiermee naar Glastonbury in Engeland.

Arimathea was een stad in Juda. Het zou tegenwoordig Ramla of Rentis heten. Zijn lichaam wordt als relikwie vereerd in de Armeense Vank-kathedraal in Isfahan, Iran.

Zijn feestdag wordt gevierd op 17 maart in de Rooms-Katholieke Kerk en op 31 juli in de oosters-orthodoxe kerken.

Wikipedia