Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot,
Vol glans en vol luister de moeder van God.
Ave,ave,ave Maria

Zij riep Bernadette een nederig kind,
Wie zijt gij vroeg ’t meisje die u daar bevindt.
Ave, ave, ave Maria

Ik ben d’Onbevlekte een zuivere maagd;
Gans vrij van de zonden heb ik God behaagd.
Ave, ave, ave Maria

Zij deed daar ontspringen een klare fontein,
Met helende waat’ren als ware medicijn.
Ave, ave, ave Maria

Ik wil hier een tempel op Massabi”els rots,
Ik zal er doen schitteren de wonderen Gods.
Ave, ave, ave Maria

Dat pelgrims hier komen van wijd en van zijd,
‘k Zal zalving hier geven aan ieder die lijdt.
Ave, ave, ave Maria

En sedert ’t verschijnen der Moeder-maagd daar,
Stijgt immer de smeekbee der christene schaar.
Ave, ave, ave Maria

Wij brengen als de Engel U, Moeder zo zoet
‘Met tedere liefde de dierbare groet:
Ave, ave, ave Maria

De talen der volkren verheffen uw naam,
Zij bidden door het ave Maria te zaam:
Ave, ave, ave Maria

Door dalen en wouden langs bergen en vliet,
Klinkt de eer van Maria in het hemelse lied.
Ave, ave, ave Maria

Te Lourdes in Frankrijk Uw lievelingsoord,
weerklinkt en weergalmt het in machtig akkoord:
Ave, ave, ave Maria