■ website pastoor C Mennen ■ Onlangs sprak ik met een jonge priester over allerlei zaken en we deelden onze diepe bezorgdheid over paus en Kerk. Zijn conclusie was: de kerk van Bergoglio zal het niet lang meer maken; ze staat op instorten en dat zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Hij vond dat trouwens niet erg. 

Het is de enige hoop op reiniging voor de Kerk. Immers de Kerk, waar de huidige paus voor staat is decadent en rot. Het is het rot van situatiemoraal die geen moraal meer is; het rot van feitelijke onverschilligheid tegenover de kerkelijke leer en traditie die alleen nog met de lippen worden beleden; het rot van het willen behagen aan de wereld in plaats van gehoorzaam te zijn aan de eisen van het evangelie; het rot van politiek links en de ecologiereligie in plaats van trouw aan de christelijke sociale leer; het rot van dialoog en inculturatie in plaats van echte evangelisatie; het rot van het streven naar een nieuwe wereldorde ten koste van de christelijke morele principes; het rot van de feitelijke minachting voor het contemplatieve leven en dan ook nog het rot veel moreel dubieuze figuren aan de top. Het is verraad aan alles waarvoor de katholieke Kerk altijd heeft gestaan en waardoor ze een “zuil van Goddelijke Waarheid” in de wereld was en waardoor ze een veilig thuis bood aan allen die oprecht op zoek waren naar de waarheid. 

Die Kerk bestaat nog wel in de vele trouwe katholieke leken en (vooral jongere) priesters en in de enkele bisschoppen die niet zwijgen uit vrees Bergoglio maar niet meer in de meerderheid van de bisschoppen die zwijgend hun heil zoeken onder vleugels van het nieuwe paradigma van Franciscus uit vrees of in de hoop niet uit hun posities afgeserveerd te worden of zelfs te stijgen op de kerkelijke carrièreladder. 

lees verder