■ KerkNet ■ In plaats van een sereen debat, bestempelen wij de ander als xenofoob, fanatiek, fundamentalistisch of extreemrechts.

Hulpbisschop Marian Eleganti van het Zwitserse Chur kant zich tegen de uitbreiding van de bestaande antidiscriminatiewetgeving in zijn land. Daardoor wordt ook discriminatie op basis van de seksuele geaardheid strafbaar. De Zwitsers spreken zich op 9 februari 2020 in een nieuw referendum over de aanpassing uit.

Bisschop Felix Gmür van Basel stelt zich iets gereserveerder op. Hij vindt dat het aan de kiezers is om te bepalen of dit principe al voldoende grondwettelijk wordt beschermd. Mgr. Eleganti daarenetegen roept op om het voorstel ronduit te verwerpen. In een commentaar op de website Zukunft.ch laat hij zich kritisch uit over het ontwerp voor de nieuwe antidiscriminatiewet. Iederen verwacht blijkbaar dat de visie dat iedereen moet kunnen leven zoals hij of zij wil tot meer verdraagzaamheid zal leiden, maar het tegendeel is het geval. Er ontstaat een angst voor uitgesproken meningen en onverdraagzaamheid. Antidiscriminatiewetten dreigen ons het zwijgen op te leggen en ons te bestraffen met rechterlijke beslissingen.

Omdat iedereen zijn eigen waarheid bezit of heeft gebouwd, halen eigen interesses en gevoeligheden, de eigen levensstijl en vooral emoties in maatschappelijke debatten de overhand. Zo komt er een einde aan objectiviteit op basis van gemeenschappelijke rationele argumenten en een open dialoog. Iedereen die een mening tegenspreekt, wordt als een ‘persoonlijke vijand’ beschouwd en niet langer als een gesprekspartner en tegenstander in een debat. De hulpbisschop verwijst naar de LGBTQ-beweging die elke afwijkende mening als aansporing tot haat en geweld tracht te bestempelen. Nog voordat er een misdaad of geweld heeft plaatsgevonden, worden mensen met gerechtelijke sancties of opsluiting bedreigd. Dit resulteert in zeer reëel geweld in naam van een zelfverklaard pluralisme. Wat rest er nog van onze debatcultuur en onze zogenaamde verdraagzaamheid? Zelfs universiteiten zijn niet langer plaatsen van open discussie, wetenschappelijke objectiviteit en de zoektocht naar de waarheid.