■ KerkNet ■ Paus Benedictus XVI, ondertussen al bijna zeven jaar op emeritaat, en kardinaal Robert Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, verdedigen in een pas verschenen boek het fundamentele belang van het priestercelibaat. 

Het boek met als titel: Vanuit de diepten van onze harten: priesterschap, celibaat en de crisis van de katholieke Kerk, biedt een selectie uit de briefwisseling tussen en een ontmoeting van beide prelaten tijdens de bijzondere bisschoppensynode over de Amazoneregio in oktober vorig jaar. De synodevaders stemden er in met de aanbeveling om in het Amazonegebied groen licht te geven voor de wijding van viri probati, getrouwde mannen met een beproefde levensstaat.

Omwille van onze gedeelde zorgen en de convergentie van onze conclusies hebben wij besloten om de vruchten van ons werk en onze spirituele vriendschap ter beschikking te stellen van alle gelovigen. We doen dit in een geest van liefde voor de eenheid van de Kerk, schrijven emeritus paus Benedictus XVI en kardinaal Sarah in de inleiding van het boek. Benedictus XVI spreekt zich principieel uit tegen de invoering van de priesterwijding van gehuwde mannen. Een van zijn argumenten is dat dit op langere termijn dreigt te leiden tot de het verdwijnen van het priestercelibaat. Beide auteurs schrijven dat zij zich niet van de indruk kunnen ontdoen dat de onvervangbare waarde van het priestercelibaat door de discussie over het plichtcelibaat wordt neergehaald en uitgehold. Daardoor vindt een devaluatie van het priestercelibaat plaats. Kardinaal Sarah schrijft nog dat hij niet gelooft dat de wijding van gehuwde mannen het probleem van het gebrek aan priesters zal oplossen. Uit de diepten van ons hart erkent dat het imago van de priester ernstig beschadigd werd door de onophoudelijke onthullingen over seksueel misbruik en dat het priestercelibaat daardoor onder druk wordt gezet. Tegelijk roepen de auteurs priesters op om stand te houden en vragen zij aan de gelovigen om hen daarbij te (onder)steunen.

Verwijzend naar het huwelijk bemerkt Benedictus XVI: Aangezien het dienen van de Heer de totale zelfgave van een man vereist, lijkt het onmogelijk om tegelijkertijd twee roepingen te volgen. Daarom werd het kunnen afwijzen van het huwelijk door zichzelf geheel en al aan de Heer ter beschikking te stellen, een criterium voor het priesterambt.

Het boek verschijnt allicht niet toevallig in het vooruitzicht van de publicatie van de postsynodale exhortatie, met de belangrijkste bevindingen van de Amazonesynode, die eind januari of begin februari wordt verwacht. Paus Franciscus zal zich daarin ook uitspreken over de mogelijkheid van de priesterwijding van gehuwde mannen. Met zijn toestemming voor deze publicatie maakt de emeritus paus duidelijk dat de kwestie hem erg ter harte gaat. Sinds zijn terugtreden, probeert hij op de achtergrond te blijven en verbrak hij alleen de stilte voor de publicatie van een kort traktaat over het seksueel misbruik door geestelijken. Opmerkelijk is dat Fayard (Franstalig, 15 januari) en Ignatius Press (Engelstalig, 20 januari) het boek publiceren onder de auteursnaam Benedictus XVI, zonder daarbij te vermelden dat hij emeritus paus is.