Het feest van de H. Maria, Moeder van God (Sanctae Dei Genetricis Mariae in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van Kerstmis. Op die dag viert de Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos).

Voorheen was de naam van het feest, ook nog in het Missaal van 1962, de Besnijdenis van de Heer.

Wikipedia