■ KRO ■ In de wereld wordt steeds minder rekening gehouden met het christelijke geloof en daarom moet er in de Kerk een “pastorale mentaliteitsverandering” komen. Dat was zaterdag de boodschap van paus Franciscus tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de Romeinse Curie in het Apostolisch Paleis van Vaticaanstad.

De speech stond in het teken van verandering. “Wat wij nu beleven is niet gewoon een tijdperk van veranderingen maar een verandering van tijdperk.

Volgens Franciscus mag de Kerk er niet meer vanuit gaan dat er twee werelden zijn: de christelijke en de niet-christelijke. “Broeders en zusters, de christenheid bestaat niet meer. Vandaag de dag zijn wij niet meer de enigen die cultuur creëren, noch staan wij op de voorgrond of zijn we degenen naar wie het meest geluisterd wordt.”

“We moeten onze pastorale mentaliteit veranderen. Dat wil niet zeggen dat we de kant van een relativistische pastorale zorg op moeten. Wij leven niet langer in een christelijke wereld, omdat geloof – vooral in Europa, maar ook in een groot deel van het Westen – niet langer een evidente vooronderstelling van het sociale leven is; want geloof wordt vaak verworpen, weggehoond, gemarginaliseerd en belachelijk gemaakt.”

Volgens de Argentijnse paus zijn er nieuwe manieren nodig om “onze denkwijze en onze houdingen te herpositioneren”.

Het grootste obstakel voor adequate verandering is starheid, zei Franciscus. “Starheid voortgekomen uit angst voor verandering leidt tot het optrekken van omheiningen en hindernissen op het terrein van het algemeen welzijn. Dat wordt daardoor een mijnenveld van onbegrip en haat. We moeten beseffen dat achter elke vorm van starheid een zekere onevenwichtigheid schuilgaat. Starheid en onevenwichtigheid voeden elkaar in een vicueuze cirkel. En vandaag de dag is deze verleiding tot starheid zeer reëel geworden.”

Sinds de jezuïet Jorge Bergoglio in maart 2013 bisschop van Rome werd, probeert hij de Romeinse Curie, het pauselijk bestuursapparaat, ervan te doordringen dat verandering binnen de Kerk noodzakelijk is.